MP, S och V: Stoppa dråpslaget mot folkbildningen

Idag höll Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en gemensam pressträff med anledning av högerregeringens massiva och omdömeslösa nedskärningar på studieförbunden.

– Det är ansvarslöst och omdömeslöst. Det är bildningsfientligt, säger Amanda Lind, kulturpolitisk talesperson och tillika ordförande för kulturutskottet (MP).

Nu lägger MP, S och V ett gemensamt utskottsinitiativ i riksdagens kulturutskott för att försöka förhindra att regeringens förslag på minskade anslag till studieförbunden genomförs. Det handlar om nära en tredjedel av det statliga anslaget – 2024 minskar anslagen med 250 miljoner kronor, för att 2026 vara en halv miljard lägre än i dag.

Nedskärningarna skadar demokratin

Under pressträffen lyfte partierna studieförbundens viktiga roll för folkbildning, det fria kulturlivet, integration och civilsamhället. De inskärpte att regeringens omdömeslösa nedskärningar riskerar att erodera en grundpelare i den svenska demokratiska kulturpolitiken, i en tid när bildning behövs mer än någonsin.

– Den här neddragningen riskerar att tysta ungdomsbandet som behöver replokal, försvåra för gemenskap och meningsfull tillvaro för pensionären som gått med i studiecirkel, det riskerar att minska möjligheten för marginaliserade grupper som personer med funktionsnedsättning och utlandsfödda kvinnor att komma närmare självförsörjning. Regeringens slakt på studieförbunden är ett dråpslag både mot kulturlivet, mot bildningen, integrationen och ytterst demokratin som är vårt gemensamma att värna. Och ytterst riskerar Sverige att bli ett fattigare land, säger Amanda Lind under pressträffen.

Tre krav i utskottsinitiativet
  • Att regeringen ska återkomma till riksdagen med en konsekvensanalys av vad de minskade anslagen innebär.
  • Att övriga riksdagspartier ska ta en längre tankepaus med syftet att stoppa en föreslagen lagändring.
  • Att regeringen inväntar förslag från den utredning som ska vara klar i juni innan några förändringar genomförs.

Här kan du se pressträffen i efterhand.

 

 

Relaterade nyheter

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kompensera Ukraina för EU:s fossilberoende

EU måste göra det enklare att åka tåg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter