MP – så sänker vi utsläppen i transportsektorn

Idag höll Miljöpartiet en pressträff med fokus på transportsektorn inför regeringens klimathandlingsplan. En ny sammanställning som MP låtit genomföra visar att regeringen ökar utsläppen i transportsektorn med nära 50 procent redan nästa år. I praktiken har regeringen redan skrotat klimatmålet för transportsektorn. Språkrör Märta Stenevi och Daniel Helldén, trafikpolitisk talesperson, kräver att transportmålet ligger kvar och presenterar förslag på hur vi kan få ner utsläppen med trafikeffektivisering och minskad bilism i storstäderna.

– Tidöregeringen är den första på 20 år som aktivt ökar utsläppen. Idag kan vi presentera nya siffror som visar att regeringens politik ökar utsläppen inom transportsektorn med nära 50 procent, redan nästa år. För att hantera detta vill regeringen slopa transportmålet till 2030. Tyvärr tvingas vi återigen konstatera att utvecklingen går åt helt fel håll, säger språkrör Märta Stenevi.

Pressat läge för regeringen

Miljöpartiet väntar otåligt på att Tidöpartierna ska presentera sin klimathandlingsplan, den som klimat- och miljö Romina Pourmokhtari (L) refererat till i över ett års tid nu. Läget är pressat. Hon är minister i en regering som för första gången på över 20 år aktivt ökar utsläppen. På journalisternas och oppositionens frågor om hur regeringen tänker hantera detta har Pourmokhtari konsekvent hänvisat till klimathandlingsplanen – den ska tydligen ge alla svar.

Regeringen ska, enligt klimatlagen som stiftades på MP:s initiativ, vart fjärde år lämna en klimatpolitisk handlingsplan som visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå de nationella och internationella klimatmålen. Om regeringen bedömer att målen inte kan nås, ska handlingsplanen redogöra för vilka ytterligare åtgärder som regeringen avser att vidta.

Risk att regeringen slopar 2030-målet för transporter

I regeringens egen budget står det svart på vitt att politiken leder till att Sverige missar samtliga nationella och internationella klimatmål.

I nationalekonomen Hasslers snabbutredning som utgör underlag till regeringens klimathandlingsplan föreslås  en översyn av klimatmålen och att målet för sänkta utsläpp med 70 procent från transporter till 2030 slopas. Risken är överhängande att regeringen nu går vidare med flera skadliga förslag, däribland Hasslers rekommendation att slopa transportmålet till 2030. Anledningen? Enligt en ny beräkning från Riksdagens utredningstjänst, beställd av MP, ökar regeringens politik utsläppen i transportsektorn med nära 50 procent bara nästa år. Det är en dramatisk ökning som kastar Sverige nästan tio år tillbaka i omställningen. Miljöpartiet är såklart starkt kritiskt till att slopa transportmålet.

Transportmålet kräver åtgärder för ökad transporteffektivitet

Det är helt avgörande med ett tydligt mål för transportsektorn, men utsläppsmålet kommer inte att nås utan åtgärder för ökad transporteffektivitet.

Åtgärder för ökad transporteffektivitet som vi drivit länge är bland annat:

  • Att flytta gods- och persontransporter från väg till järnväg är avgörande. Här behövs massiva investeringar i både underhåll av befintlig järnväg och satsningar på nya stambanor.
  • Regeringen har istället omfördelat från järnväg till motorvägar och stoppat nya stambanor, något som gör att vi inte kan underhålla järnvägsnätet utan stora trafikstörningar.
  • De senaste åren har priserna i kollektivtrafiken ökat mer än bränslepriserna. För att öka transporteffektiviteten behöver tåg och buss bara ett billigare alternativ än bilen.
Billigare och bättre kollektivtrafik – inför Sverigekortet
  • Miljöpartiet vill införa Sverigekortet — ett nationellt kort som ger möjlighet till resor med lokal och regional kollektivtrafik i hela landet för 499 kronor per månad för vuxna och 250 kronor per månad för ungdomar, studenter och pensionärer.
Bryt bilberoendet – nytt förslag om minskad bilism i storstäder

Vi ser även att det är helt avgörande att minska transporterna i våra större städer. Därför presenterar vi nu ett nytt förslag om ett mål för minskade transporter i städer.

  • Inför ett mål för att minska bilberoendet – ett mål för minskad storstadsbilism – för våra större städer. Här ser vi hur MP-styrda kommuner går före. En ny undersökning från Sifo visar att en majoritet av svenskarna tycker att det är viktigt att politiker gör något åt bilberoendet. Mindre bilism ger mer utrymme för levande städer med grönska, gågator och uteserveringar. Minskat bilberoende i storstäderna är också nödvändigt för att ge boende i landsbygder, som saknar alternativ till bilen, utrymme att fortsatt köra bil.
  • MP vill införa ett nationellt mål för minskat bilberoende i storstäder. Här ser vi hur MP-styrda kommuner redan går före. Här ser vi hur MP-styrda kommuner redan går före, med Stockholm stad som har som målsättning att fram till år 2030 minska biltrafiken med 30 procent (jfm 2017), och Göteborg där biltrafiken ska minska med 25 procent till 2030 (jfm 2020).
  • Ett mål om minskat bilberoende är i sig ett verktyg som kan användas när kommunerna planerar, men det behöver kompletteras med ett paket av åtgärder. Ett viktigt verktyg är Stadsmiljöavtalen – ett stöd till kommunala och regionala satsningar på kollektivtrafik och cykelinfrastruktur som regeringen nu valt att avveckla. Var fjärde kommun har tecknat stadsmiljöavtal med Trafikverket, men nu är det alltså slut med det. Ett mycket tydligt exempel på hur regeringen försvårar för kommuner som vill bryta bilberoendet!
Inför regeringens klimathandlingsplan

– Klimatet är vår tids ödesfråga. Sverige behöver ett starkt klimatpolitiskt ledarskap och en handlingsplan som når 2030-målen, Parisavtalet och sänker utsläppen nu. Vi har tidigare sagt att vi kommer att göra det som är bäst för att få tillbaka Sveriges havererade klimatpolitik på banan, säger Daniel Helldén, trafikpolitisk talesperson (MP).

Nu återstår för regeringen att presentera en handlingsplan som enligt klimatminister Pourmokhtari innehåller “alla svar”. Risken är tyvärr överhängande att det blir som statsministerns före detta statssekreterare PM Nilsson sa när den klimatpolitiska handlingsplanen kom på tal: Jag tror att alla kommer att bli mycket besvikna. Och jag tror inte att det finns någon plan. Man är just nu, tror jag, oroliga internt för att man inte riktigt vet vad man ska göra.

Om inte den kommande klimathandlingsplanen visar på utsläppsminskningar öppnar partiet för att stödja en misstroendeförklaring mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

– Jag hoppas att hela den samlade oppositionen kan ställa sig bakom den, säger språkrör Märta Stenevi, men kallar samtidigt utspelet för en markering.

Relaterade nyheter

Statsministern KU-anmäls av MP

MP: Därför röstar vi nej till DCA-avtalet

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter