MP väcker misstroende mot klimatministern

MP väcker misstroende mot klimatministern

I över ett år har klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) duckat frågor om regeringens skadliga klimatpolitik genom att hänvisa till den kommande klimathandlingsplanen. Vid flera tillfällen har ministern uttalat sig grovt vilseledande eller direkt felaktigt. Och nu, när handlingsplanen presenterats, ser vi att den är fullständigt otillräcklig. Därför väljer Miljöpartiet att väcka misstroende mot klimatministern.

Regeringen är den första på 20 år som ökar utsläppen samtidigt som klimathotet är vår tids stora ödesfråga. Tyvärr visar klimathandlingsplanen, som släpptes idag, varken hur Sverige ska nå svenska eller europeiska klimatmål. Planen ger heller inga svar på hur Sverige ska komma framåt i omställningen och klimatministern kan inte svara på om det finns ett enda förslag för riksdagen att ta ställning till under våren 2024. Mot den bakgrunden väljer Miljöpartiet att väcka misstroende mot Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Förtroendet för ministern måste anses vara förbrukat.

– Jag är varken förvånad eller besviken, regeringspartierna har på intet sätt visat sig ta klimatkrisen på allvar. Men jag är uppriktigt förbannad. Regeringspartierna är såklart medvetna om de extremt allvarliga konsekvenser och risker klimatförändringarna utgör. Med berått mod bromsar regeringen Sveriges omställning och skadar våra barns framtid. Miljöpartiet har inte förtroende för en klimatminister som chockhöjer utsläppen, säger språkrör Daniel Helldén.

Sverige förtjänar bättre

Sveriges klimatlag, som Miljöpartiet tog initiativ till, säger att regeringen ska bedriva en klimatpolitik som minskar utsläppen. Regeringens politik ökar istället utsläppen enormt och inget i den här planen visar att man lyckas reparera skadan. Sverige förtjänar bättre. Läget är akut, och vi har ett ansvar att agera här och nu. Då kan vi inte ha en regering som inte gör det som krävs för att tackla klimatkrisen.

– En klimatminister ska se till att vi följer klimatlagen, att vi sänker utsläppen. Hon är den första på 20 år som är med och aktivt ökar klimatutsläppen. I en tid när vi har en klimatkris. Och så kan vi inte ha det, säger språkrör Daniel Helldén.

MP:s yrkande om misstroendeförklaring

Till talmannen,

Sveriges klimatlag (2017:720) fastslår att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter.

Med anledning av att regeringens aviserade politik beräknas öka koldioxidutsläppen yrkar vi i enlighet  med 13 kapitlet 4 § regeringsformen att riksdagen ska förklara att klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari inte har riksdagens förtroende.

 

Läs intervju med språkrör Daniel Helldén i SvD här. 

Relaterade nyheter

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Stärk samernas rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter