Vi ska stärka allemansrätten och strandskyddet

Märta Stenevi äter vattenmelon vid strandMärta Stenevi äter vattenmelon vid strand

Alla ska kunna njuta av våra sandstränder, bada i rent vatten och vandra i skogen. Men idag är allemansrätten hotad. Språkröret Märta Stenevi som badade i protest igår i Täby, konstaterar att vi måste stärka allemansrätten och skydda strandskyddet.

Igår var Märta Stenevi tillsammans med Rebecka Forsberg från Grön Ungdom och ett stort antal lokala miljöpartister i Täby för att bada i protest mot att flera fastighetsägare byggt bryggor på allmän mark. Märta med flera simmade ut till en svartbyggd helikopterplatta.

– Det vi ser i Täby, och längs hela den svenska kusten, är hur villa- och markägare tar sig rätten att bryta mot lagen och lägga beslag på mark de inte äger eftersom det i princip råder straffrihet om de blir påkomna. Dessa gangsterfasoner gör att tillgången till bad och hav blir en klassfråga. Men tillgången till natur är viktig för oss alla, oavsett inkomster, säger Märta Stenevi.

Den lagstiftning som garanterar allmänhetens tillgång till natur, vatten och skog löper idag stor risk att luckras upp steg för steg. Men vi ser också hur dagens lagar och regler inte följs. Strandskyddet har även en viktig roll i att skydda vår värdefulla natur, sjöar och hav.

– Vi går till val på att stärka allemansrätten och skydda strandskyddet, så att vår svenska natur fortsätter vara till för alla – inte bara för de rikaste”,  säger Märta Stenevi.

Miljöpartiet vill

  • Stärk strandskyddet i områden med högt exploateringstryck. Exploateringsgraden av kustremsan på fastlandet är idag redan väldigt stor. Exempelvis är nästan halva kustremsan på fastlandet i Stockholms län redan exploaterad. Detta har skett i skuggan av gällande lagstiftning genom en lång rad dispenser, och risken är stor att kommer denna utveckling att fortsätta både i Stockholmsområdet och i andra delar av landet. Miljöpartiet vill därför stärka strandskyddet i områden med högt exploateringstryck, genom att begränsa antalet grunder för dispens.
  • Stärk efterlevnaden av rådande lagstiftning. Annekteringen som de boende gjort av kommunens mark i Täby understryker behovet av att också förbättra efterlevnaden av rådande lagstiftning. Detta är alltså redan idag olagligt. Motsvarande sak händer på en rad platser över hela Sverige, och vi vill att fler kontroller görs så att utvecklingen motas.
  • Höj straffen för olovlig markanvändning. Det växer idag fram en kultur där villa- och markägare tar sig allt större rättigheter på bekostnad av det allmänna. Straffen för olovlig markanvändning är fortsatt extremt låga. Idag behöver de som döms bara betala för tiden som länsstyrelsen lägger ned på att pröva frågan. Vi vill införa kännbara böter för den som olagligen tar mark i anspråk.

Läs mer i ETC, här. 

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter