Nu blir all politik klimatpolitik!

Som ett av de första länderna i världen gör Sverige nu något unikt för att klara klimatet. Regeringen lägger fram en handlingsplan med 132 åtgärder som ska minska utsläppen i hela samhället.

Världen står inför en historisk kris som hotar grunderna för vårt samhälle: ett förändrat klimat. Den krisen kan bara lösas gemensamt.

Alla länder, företag och människor behöver minska sina utsläpp – snabbt. Med Miljöpartiet i regering tar Sverige nu ett unikt steg för att skynda på klimatarbetet.

Sverige tar på sig ledartröjan

För första gången någonsin lägger en regering fram en handlingsplan som ska minska utsläppen i hela samhället.

-  Vi kan inte fortsätta som förut. Vi behöver göra nya vägval och ändra saker i grunden. Vi förändrar nu hur politiken ser på klimatkrisen: klimatet sätts i centrum. Eftersom allt vi gör i samhället bidrar till klimatutsläppen måste all politik från och med nu vara klimatpolitik, säger Isabella Lövin, språkrör (MP).

All politik blir klimatpolitik

- Vi presenterar nu 132 åtgärder för ett samhälle befriat från det fossila och fyllt av framtidshopp. För att kunna rädda klimatet behövs både stora och små insatser från oss alla. I handlingsplanen finns allt från högre pris på utsläpp inom EU:s utsläppshandel och att minska industrins utsläpp till att göra det möjligt att ladda elbilen i lyktstolpar, säger Per Bolund, språkrör (MP).

Många av åtgärderna är “igångsättare”, de första stegen. Startskottet för ett nytt sätt att bedriva klimatpolitik och på allvar minska utsläppen.

En del av punkterna kommer att genomföras snabbt, andra kommer att ta längre tid, men tillsammans leder de Sverige mot minskade utsläpp.

Varje regering är skyldig att minska utsläppen

Framöver kommer varje regering behöva lägga fram en handlingsplan för att utsläppen ska fortsätta minska. Det är tack vare den klimatlag som Miljöpartiet i flera år kämpade för, och som gick igenom riksdagen under våra första år i regering.
Den innebär att varje regering blir skyldig att minska utsläppen i den takt som krävs för att nå klimatmålen. Det är numera alltså olagligt att strunta i klimatet.

Klimatmålen ska nås

Miljöpartiet har kämpat hårt för att klimathandlingsplanen ska bli den verktygslåda som på allvar kan bidra till att minska Sveriges utsläpp. Det här är några av de saker i vi är mest stolta över:

All relevant lagstiftning och samhällsmål ska ses över så att klimatmålen får genomslag i hela samhället.

  • En omfattande grön skatteväxling genomförs.
  • Mål för konsumtionsbaserade utsläpp.
  • Biståndet ska vara i linje med Parisavtalet och biståndspengar ska inte investeras i fossil verksamhet.
  • Exportkrediter till investeringar i prospektering och utvinning av fossila bränslen ska upphöra.
  • Offentlig upphandling ska bli klimatsmart.
  • Ge kommunerna och regionerna större möjligheter i klimatarbetet.
  • Sätt mål för flygets och sjöfartens utsläpp så att det blir enklare att ställa krav på flyget att minska utsläppen.

Läs Isabella Lövin: All lagstiftning ska anpassas till det klimatpolitiska ramverket. (dn.se)

Klimatpolitiska handlingsplanen - 132 åtgärder för att minska utsläppen (regeringen.se)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: