Extra satsningar för att rusta upp järnvägen

När människor tillfälligt reser mindre finns det en möjlighet att utföra järnvägsunderhåll utan att störa trafiken så mycket. Därför satsar vi nu extra på att rusta upp järnvägen.

Jean-Pierre Zeito
Emma Berginger, trafikpolitisk talesperson.

Totalt sett avsätter regeringen 720 miljoner kronor till järnvägsunderhåll. Det handlar dels om nya satsningar och dels om att kompensera för att Trafikverkets intäkter från banavgifter minskar när färre tåg går på spåren under coronakrisen. När vi satsar på järnvägen kan fler välja tåget när vi kan resa mer igen, samtidigt som pengarna hjälper här och nu genom att ge jobb till fler.

– Att rusta upp och bygga ut järnvägen är en hjärtefråga för Miljöpartiet och vi driver alltid på för mer resurser till järnvägsunderhåll. Vi har en nollvision för tågstrul och vill att människor ska kunna lita på att tågen kan komma och gå i tid. Att passa på att göra mer underhåll nu när resandet minskar tillfälligt är en bra satsning för framtiden som gynnar både klimatet, jobben och ekonomin. Vi vill se en grön återhämtning efter coronakrisen med ökade investeringar i klimatsmarta och hållbara transportsätt som järnvägen, säger Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Emma Berginger.

Underhåll av vägar på landsbygden

Samtidigt presenteras en ökning med 300 miljoner kronor till vägunderhållet. Pengarna ska gå till att underhålla vägarna på landsbygden. Säkra och bra vägar är viktigt för att få vardagen att fungera för människor som bor i landsbygd och behöver ta sig till skola och arbete eller till affären och vårdcentralen.

Förslagen ovan bygger på en överenskommelse mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: