Nu satsar vi på 1000 nya cykelvägar

Alla som vill cykla ska kunna cykla – i hela landet. Fler människor ska kunna cykla till jobbet, till skolan, till kompisen eller affären.

Intresset för cykling, både som sport och transport, ökar i hela landet. Det är positiva nyheter. För individen i form av hälsa och frihetskänsla, och för samhället i form av bättre miljö och bättre samhällsekonomi. Nu behöver vi ge cyklingen rätt förutsättningar. Alla som vill cykla ska kunna cykla – i hela landet. Därför vill vi se till att det byggs 1000 nya cykelvägar.

Bra och säkra cykelvägar

Den enskilt viktigaste åtgärden för att få fler att cykla är att tillhandahålla ett väl utbyggt cykelnät. Detta gäller oavsett om resan går genom en stad, större tätort eller på öppna fält mellan tätorter. Cykeln ska, för alla som vill, kunna vara ett sätt att transportera sig i full frihet. Det handlar inte alltid om att cykla långt, men om att alltid ha tillgång till säkra och trygga cykelvägar.

Cyklandet ska öka

Vårt långsiktiga mål är att cykelresornas andel av det totala antalet resor ska kunna öka med 50 procent till 2030. Miljöpartiet vill fortsätta att göra stora satsningar på cykling, där målet är att bygga ihop det regionala cykelnätet. Under nästa mandatperiod vill vi därför bygga minst 1000 nya cykelvägar och snabbcykelstråk för att skapa ett sammanhängande nät av cykelmöjligheter. Målet är ett nationellt stomnät av cykelvägar och leder. I grund och botten handlar det om att uppgradera cykel som transportmedel. Det är inte för alla och alltid, men för fler och oftare än idag.

Trafikverket ska avsätta medel för att bygga ut och bygga ihop de lokala och regionala cykelstråk som finns idag.

  • Tydligare prioritering av cykling i statlig trafikplanering.
  • Nationella riktlinjer för kvaliteten i cykelinfrastrukturen.
  • Underlätta möjligheten att få tillgång till mark för cykelvägar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: