Nu stärker vi arbetet för nationella minoriteter

I dag presenterar Kultur- och demokratiminister Amanda Lind den största satsningen på minoritetspolitiken på över 10 år, bland annat för att stärka språken, organiseringen och politiken.
– Att våga, vilja och kunna tala sitt språk är centralt för mångas identitet. Det är av yttersta vikt att språken ges möjlighet att fortleva och att samtidigt stärka språkbärarnas möjlighet att återta och använda sina språk, säger Amanda Lind

I höstbudgeten för 2022 föreslår regeringen 90 miljoner kronor för att förstärka arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken. Förstärkningarna utgör den största satsningen på minoritetspolitiken sedan 2010.

Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för de nationella minoritetsspråken och politiken för nationella minoriteter, genom att förstärka samordningen, utvecklingen och uppföljningen av minoritetspolitiken. En del av resurserna går till att stärka de nationella minoritetsspråken, och en annan del går till att stödja de nationella minoriteternas organisering.

Ett nytt nationellt språkcentrum

Målet med satsningen för minoritetsspråken är att bygga upp och utveckla handlingsprogram samt ett nytt nationellt språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regeringen vill även att ett långsiktigt och strategiskt handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken ska arbetas fram. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget  tillsammans med minoriteterna ska vara en del av det arbetet.

Regeringen förstärker även bidragen till nationella minoriteters kultur.

Läs mer på regeringens hemsida

Relaterade nyheter

Regeringen gör stor satsning på minoritetspolitiken

Lindhagen: Sverigehatarnas ord har normaliserats

Åsa Lindhagen: Gränserna förflyttas väldigt snabbt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter