Nu tar vi krafttag för att bryta ungas psykiska ohälsa

Barn och unga har rätt till en bra hälsa och rätt att få hjälp i tid när de mår dåligt. Det är en av våra viktigaste frågor i valet 2018. Idag presenterar vi 12 förslag för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga. Totalt satsar vi 1,5 miljarder per år.

Nu presenterar vi 12 åtgärder för att unga med psykisk ohälsa får rätt hjälp i rätt tid, och för att förändra strukturer som bidrar till stress och ohälsa:

 • Köfri barn och ungdomspsykiatri
 • Fler utbildade psykologer.
 • Fler psykologer på vårdcentraler.
 • Utbyggd elevhälsa.
 • Motverka mobbning.
 • Stärkt samverkan mellan socialtjänst och skola.
 • Stärkt suicidprevention.
 • Satsning riktad mot psykisk ohälsa bland hbtq-personer
 • Ett rättvist betygssystem.
 • Förbjud reklam inför skolvalet
 • Stärkt sex- och samlevnadsundervisning och porrfri skola
 • Förverkliga läsa-skriva-räkna-garantin
 • Läs om alla 12 förslagen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: