Nya namn i Miljöpartiets styrelse

Miljöpartiets förtroenderåd har valt in Pär Holmgren och Martin Marmgren i partistyrelsen. De ersätter avgångna ledamöter fram till kongressen nästa år. Marcus Friberg blir ny ordförande i partistyrelsen.

Pär Holmgren är en av våra tre EU-parlamentariker, och sitter i parlamentets miljöutskott. Han var populär meteorolog i SVT i tjugo år. Han har djupa kunskaper i klimatfrågan och har  skrivit många böcker och hållit otaliga föreläsningar landet runt.

Martin Marmgren är polis med lång erfarenhet av yrket, bland annat som gruppchef och områdespolis i Järva i Stockholm. Han har varit en flitig rättspolitisk debattör och även förtroendevald politiker i Solna. Han var riksdagsledamot under en period fram till valet 2022.

Pär och Martin ersätter Alice Bah Kuhnke och Rasmus Ling, som båda avsagt sig sina uppdrag på grund av tidsbrist.

Marcus Friberg har varit ledamot i partistyrelsen sedan kongressen 2021. Kort efter att han valdes in blev han också vald till en av två vice ordförande i partistyrelsen. Han har sin politiska bakgrund i kommunpolitiken i Helsingborg. Där har han varit gruppledare och kommunalråd från 2014 fram till valet i år. Han ersätter Linus Lakso, som avsagt sig uppdraget efter att han valts in i riksdagen.

Partistyrelsen består av 17 personer, inklusive språkrören. De väljs av kongressen på två år i taget. Våra stadgar säger att om ordföranden avgår och det är mer än sex månader till kongressen ska förtroenderådet välja en en ny ordförande. Nya ledamöter måste inte väljas, men partistyrelsen har bett att förtroenderådet ska göra det. Nästa kongress är den 17–19 november 2023 i Örebro.

Det är Miljöpartiets riksvalberedning som har tagit fram förslaget som förtroenderådet nu beslutat om.

– Partistyrelsen har flera viktiga uppgifter att arbeta med efter valet och fram till kongressen 2023 och EU-valet 2024. Med de nya ledamöterna förstärker vi partistyrelsen med kunskap inom två viktiga politikområden: miljö och klimat samt rättspolitik. Vi är också glada att vi behåller en tydlig koppling till Europaparlamentet med en sittande parlamentariker, säger Louise Arndt, sammankallande i valberedningen.

Inför valet har förtroenderådet träffat flera kandidater och en omröstning i VoteIt genomfördes idag fredag den 2 december. Förtroenderådet har i uppdrag att vara ett stöd för riksdagsgruppen, EU-parlamentsgruppen och partistyrelsen i deras ställningstaganden vid kontroversiella frågor. De år då det inte är kongress beslutar förtroenderådet också i ett antal frågor som annars skulle tagits upp på kongressen.

Relaterade nyheter

Stora skiljelinjer i synen på public services framtid

Rädda kornas rätt att beta från högerpartiernas attack

Amanda Linds språkrörstal på kongressen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter