Pensionärer får mer pengar i plånboken

Lyssna

Alla äldre har rätt till en värdig vardag. Nu ser vi till att pensionärer får mer pengar att röra sig med när vi sänker skatten för personer över 65 år och satsar mer på garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet.

Du ska inte behöva oroa dig för att inte ha råd att sätta mat på bordet eller kunna betala din hyra när du är pensionär. Nu ser vi till att alla de som har låg pension får mer pengar kvar i plånboken. Dessutom satsar vi på att höja livskvaliteten för äldre.

Förbättra situationen för de pensionärer som har det sämst ställt

Genom en satsning på grundskyddet kan vi minska pensionsgapet mellan kvinnor och män. Satsningen innebär att vi stärker det så kallade grundskyddet, det vill säga garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet. Förslaget innebär att ungefär 675 000 personer får mer pengar i plånboken. Satsningen är viktig för jämställdheten och för att förbättra äldres livsvillkor. Främst kvinnor gynnas eftersom de haft de lägsta inkomsterna genom livet.

Vi sänker skatten för personer över 65 år

Den 1 januari 2020 sänks skatten för personer över 65 år som tjänar mellan 17 000 och 115 000 per månad. Det är för att skatteklyftan mellan pensionärer och människor som arbetar ska minska. Just denna sänkning gynnar främst de med högre pensioner. Anledningen är att skatteklyftan för de med lägst pensioner redan togs bort under förra mandatperioden.

Också efter en här sänkningen kommer en viss klyfta att finnas kvar. Det beror på det sjätte jobbskatteavdraget som infördes i M/KD-budgeten för 2019.

Äldre ska få det bättre

Förutom en stor satsning på pensioner gör vi flera satsningar på att äldre ska få det bättre. Regeringen investerar nu för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Pengarna ska bland annat gå till att säkerställa en god vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt att se till att äldre människor inte ska känna sig ensamma.

Regeringen kommer också att ta fram en nationell anhörigstrategi. Nästan var femte svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. De flesta som tar hand om sina anhöriga är kvinnor. Att som anhörig ge vård och omsorg ska vara ett frivilligt åtagande och anhöriga ska kunna känna sig trygga med den omsorg som samhället erbjuder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: