Pers Powertour!

Pers Powertour!

Under våren åker Miljöpartiets språkrör Per Bolund ut på en energiturné – konceptet kallar vi Pers Powertour! Han kommer att träffa aktörer som alla utgör viktiga pusselbitar i framtidens hållbara energisystem. Idag besöker han Örebro. Häng med!

I Örebro besöker Per Bolund Nordens största solcellspark kombinerad med jordbruksproduktion samt företaget Öbo, som ska bygga ett stadskvarter med målet att bli helt självförsörjande på energi.

Sveriges elförbrukning kan komma att fördubblas inom drygt tio år. För att undvika ytterligare kriser, energikrig och prischocker måste Sverige storsatsa på utbyggnad av förnybar elproduktion och energieffektiviseringar.

Fungerande elsystem byggs inte av skitsnack

Under Miljöpartiets tid i regering ökade den svenska elproduktionen med över tio procent. När World Energy Council nyligen utvärderade 130 olika länders energisystem hamnade Sverige i topp. Trots detta lyckades regeringspartierna göra det till en sanning i valrörelsen att Sveriges energisystem stod i totalt förfall.

– Man kan vinna ett val på falska anklagelser och skitsnack, men knappast bygga ett fungerande energisystem med samma vara. Istället för att ta ansvar har regeringen gjort allt i sin makt för att försvåra utbyggnaden av vindkraft och slopat stöd till energieffektiviseringar för företag och hushåll, säger Per Bolund.

Stötta förnybart och energieffektiviseringar

Till skillnad från regeringen anser Miljöpartiet att staten ska ta ett större ansvar och tydligt prioritera utbyggnaden av billig förnybar energi, men också göra det lätt och billigt för hushåll och företag att effektivisera sin energianvändning.

Under besöket i Örebro träffar Per företaget Öbo som bygger den nya stadsdelen Tamarinden, i Sörbyängen. Kvarteret ska bli helt självförsörjande på energi och är ett praktiskt exempel på hur byggbranschen behöver arbeta i framtiden. Lika viktigt är att befintliga bostäder energieffektiviseras. Miljöpartiet vill att staten ska ta 80 procent av kostnaden för alla åtgärder som effektiviserar energianvändningen. Utöver att spara pengar för alla konsumenter leder också detta till att elpriset som helhet sänks – något som kommer alla svenskar till del.

Per besöker också Linde Energis anläggning Solvallen, med solceller som står på jordbruksmark och kombinerar jordbruksverksamhet och elproduktion.

– Sverige behöver producera mer el och samtidigt öka livsmedelsproduktionen, därför är det fantastiskt med system som Solvallen som visar att det går att kombinera jordbruksverksamhet med energiproduktion, säger Per Bolund.

Inför lokal elbonus

Miljöpartiet vill införa en lokal elbonus där Sveriges kommuner får betalt för all den förnyelsebara el som produceras. Vi vill att staten ska betala kommuner 30 miljoner för varje tillkommande terawattimme som produceras årligen, och tio miljoner för varje befintlig terawattimme som produceras årligen. Det skulle ge kommunerna i Örebro län 79 miljoner årligen.

Pers powertour

  • Örebro 13 mars
  • Mariestad och Skövde 24 mars
  • Växjö 24 april
  • Linköping 4 maj
  • Kiruna 10 maj
  • Piteå 11 maj

Relaterade nyheter

Daniel Helldéns språkrörstal på kongressen

Märta Stenevis språkrörstal på kongressen

Daniel Helldén är Miljöpartiets nya manliga språkrör

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter