Pourmokhtaris lögner fortsätter

När det är bevisat att regeringen inte har en plan för klimatomställningen till nollutsläpp, men regeringen fortsätter hävda att den har det, då behöver alla vi som inte ingår i Sveriges regering ha ett samtal om huruvida sanningen spelar någon roll – alls, skriver Elin Söderberg, klimatpolitisk talesperson (MP) i Expressen.

Om vi leker med tanken att sanningen faktiskt spelar roll, då har regeringen och ansvarig minister nu två alternativ. Antingen kan de återkomma med en plan som klarar omställningen, som utlovats svenska folket, eller så måste regeringen och Pourmokhtari omedelbart backa från de uppenbara klimatlögnerna och gå ut med en rättelse.

Regeringen har gett sin klimatpolitiska handlingsplan det mycket pedagogiska namnet ”Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll”. Inför lanseringen av handlingsplanen skrev regeringen i ett pressmeddelande att ”för allra första gången finns en plan för hur Sveriges klimatmål ska kunna nås, hela vägen till nettonollutsläpp senast år 2045.”

Lögnerna upprepas

Samma budskap upprepades i en debattartikel i Dagens industri, signerad Tidöpartierna. Sedan dess att handlingsplanen presenterades har budskapet att planen når målen och visar vägen till nettonoll återupprepats av olika regeringsföreträdare i flertalet debattartiklar och intervjuer.

Regeringen motiverar sitt påstående med ett speciellt diagram i den klimatpolitiska handlingsplanen, Figur 14.1. Diagrammet innehåller en graf som visar utsläppens utveckling över tid. Svart på vitt kan man följa hur linjen som visar utsläppsutvecklingen först letar sig uppåt efter Tidöregeringens tillträde, för att sedan runt år 2027 vända tvärt nedåt och nå noll lagom i tid till år 2045.

Det finns bara ett litet problem: Utsläppskurvan i diagrammet har ingenting att göra med de politiska förslagen regeringens klimathandlingsplan.

I själva verket bygger diagrammet på en rad åtgärder som Tidöpartierna är aktivt emot på både nationell nivå och EU-nivå. Det handlar bland annat om ett stopp för nyförsäljning av fossilbilar år 2030, samt att kraftigt höja och bibehålla en hög reduktionsplikt år 2027-2045. När journalister som granskat beräkningarna bakom diagrammet påtalar felaktigheterna, svarar ansvarig minister Pourmokhtari med att det är journalisterna som vilseleder.

Kräver ny plan

Det är nästan lika fascinerande som skrämmande att se hur sjumilaklivs-stora avsteg från sanningen som klimatminister Pourmokhtari är bekväm med att göra. Lögnen blir så stor att den är svår att se. Den omringar, överskuggar och kväver hela samtalet och debatten.

Genom riksdagens hantering av regeringens klimathandlingsplan har Miljöpartiet krävt att regeringen ska återkomma med en ny plan som klarar klimatomställningen. Skulle regeringen behöva inspiration kan jag rekommendera Miljöpartiets alternativ, en grön klimathandlingsplan med nära 200 åtgärder (vi har tvärtemot vad regeringen påstår inte för vana att lägga alla ägg i samma korg).

Om regeringen inte återkommer med nya åtgärder – som genom beräkningar och kausala samband kan bedömas leda hela vägen till nettonoll, då måste regeringen och särskilt ansvarig minister Pourmokhtari omedelbart backa från lögnen om att den presenterade planen klarar klimatomställningen och når målen, och gå ut med en tydlig rättelse.

Elin Söderberg, klimatpolitisk talesperson (MP)

Debattartikeln hittar du här. 

Relaterade nyheter

MP kallar klimatministern till utskottet

MP begär särskild debatt efter klimatdom

MP kritisk till EU:s asyl- och migrationspakt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter