Privatbilismens tid i städerna är förbi

Vi måste gynna gång, cykel och kollektivtrafik.

Typ: Debattartikel
Länk: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/QpWvQ/privatbilismens-tid-i-staderna-ar-forbi

Relaterade nyheter

Omfördela från storstäderna till människor på landsbygden

MP: Sänk skatten för alla i glesbygd

Stenevi (MP) om bensinskatt-nobben från L: Förfärligt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter