Rädda kornas rätt att beta från högerpartiernas attack

En av de lagar många svenskar ser som en självklarhet är under attack: kornas rätt att vara utomhus. Högerpartierna är på fel spår, och istället för att stänga inne svenska kor borde de i Astrid Lindgrens anda utöka lagen och exportera den till EU, skriver Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Isabella Lövin, toppkandidater till EU-parlamentet för Miljöpartiet på Expressens debattsida. 

Kosläpp på vårkanten. Kalvar som tar sina första stapplande steg i en hage. Öppna landskap med fritt betande djur. Få saker uppfattas av många svenskar som lika svenskt som kornas rätt att beta. För inte ser väl vi oss som ett folk som låser in djuren istället för att låta dem beta fritt?

Attack mot djur och konsumenter

Det här är vi svenskar med rätta stolta över. Och det är just det som kan förpassas till historien om den svenska Tidöregeringen får som den vill – då de just nu utreder att avskaffa betesrätten. Detta är en attack både mot djuren, och mot svenska konsumenter som vill kunna köpa svenskproducerat, förvissade om att vi har en högre standard när det kommer till djurskydd än andra europeiska länder.

Den SD-stödda Tidöregeringen försöker smyga igenom förändringen i en utredning som ska ”stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft”, vilken tillsattes i februari 2023 och ska redovisas i juni, men där flera läckor nu visar att de tänker föreslå att ta bort betesrätten.

Detta är ett feltänk. Att ta bort betesrätten och sänka det svenska djurskyddet skulle vara en attack mot både våra kossor och Sverige som föregångsland. Svenskar kan inte bara känna sig stolta över vår höga djurskyddsstandard, den är också en del av vår svenska konkurrenskraft. Att våra kossor fått beta ute i det fria är en konkurrensfördel, en kvalitetsstämpel för det svenska jordbruket.

MP vill utöka betesrätten

Miljöpartiet är beredda att ta strid för den svenska betesrätten. Istället för att ta bort betesrätten borde den därför utökas till fler djur, och exporteras till övriga EU. I dagsläget saknar exempelvis både tjurar och grisar rätten till bete. Vi vill stimulera till ökad betesdrift, utöver lagkravet, och införa en särskild djurvälfärdsersättning för ökat bete.

Vi miljöpartister vill få in betesrätten och rätten att vara utomhus i nästa reform av den europeiska jordbrukspolitiken. Den chansen har  vi nu, under kommande mandatperiod i Europaparlamentet, när hela jordbruksstödet ska omförhandlas och de krav som ställs på europeiska jordbrukare för att få olika typer av jordbruksstöd ska omförhandlas. Där borde rätten att beta fritt för nötkreatur skrivas in. Med andra ord: Istället för att sänka vår svenska djurskyddsstandard bör vi exportera den. Betesrätten är något att vara stolt över.

Betesrätten tillkom som en 80-års present till Astrid Lindgren, känd för sitt engagemang för barnens och djurens bästa. Att avskaffa Astrid Lindgren-lagen vore att vanära vår främsta barnboksförfattares arv. Något man knappast hade sett komma från nationalromantiska konservativa och sverigedemokrater. Men än finns tid att tänka om och tänka rätt – rädda betesrätten och skrota utredningen som försöker skjuta den i sank.

Korna vill beta. Då måste vi låta dem göra det. Istället för att slopa betesrätten så borde den utökas och bli en självklarhet för alla kossor i hela EU.

Alice Bah Kuhnke (MP), toppkandidat till Europaparlamentet 

Pär Holmgren (MP), toppkandidat till Europaparlamentet 

Isabella Lövin (MP), toppkandidat till Europaparlamentet 

 

Artikeln är publicerad i Expressen, du hittar den här. 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter