Rapport: Lobbying i EU - dolt inflytande & privilegierat tillträde

Lyssna

EU-parlamentariker Max Anderssons rapport om lobbying i EU.

I denna broschyr ska vi visa hur lobbying i EU kan se ut, vilka konsekvenser den får och vad vi kan göra åt den.

Det är stötande att se hur aktörer med mycket resurser kan köpa sig politiskt inflytande på ett sätt som är omöjligt för enskilda medborgare eller folkrörelser.

Ökad öppenhet kring detta är viktigt för att skapa debatt och i förlängningen sätta press på politiker och EU-kommissionen att införa regleringar som gör förutsättningarna för påverkan mer rättvisa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: