Regeringen höjer ambitionen för nattåg och godstransporter

Regeringen föreslår fler satsningar på tåg med 300 miljoner kronor ytterligare till nattåg och en satsning på 200 miljoner kronor för att flytta fler godstransporter till järnväg.

Coronapandemin har inneburit mindre resande och sämre lönsamhet för godstransporter på järnväg. Regeringen vill därför göra två satsningar för tågtrafiken under året: Ytterligare stöd till nattåg inför budgeten 2021 och en satsning för godstransporter i ändringsbudgeten 2020.

 

Ytterligare satsning på nattåg

Under de senaste 20 åren har resandet med tåg i princip fördubblats. Regeringen vill att nattågstrafiken i både Skandinavien och till kontinenten utökas och aviserar nu en utökad satsning på nattåg till utlandet i höstens budget. Sammantaget handlar det om en ökning om 300 miljoner kronor.

- Det ska vara lätt att resa klimatsmart, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund som är glad över satsningen. Allt fler vill ta tåget, både i vardagen och på semestern. Då måste vi politiker också bidra.

Trafikverket har tidigare i ett första steg haft regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för att handla upp nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Nu fortsätter satsningen på utökad nattågstrafik.

Fler och billigare godstransporter på järnväg

Regeringen vill främja överflyttning av transporter från väg till järnväg. Regeringen föreslår därför en satsning på 200 miljoner kronor, som en del i en extra ändringsbudget för 2020, för att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till att överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg ökar.

Tanken är att det ska bli billigare att skicka varor på tåg. Pengarna går bland annat till att sänka priset för kunden, alltså den som beställer en transport av gods. Med miljökompensation blir det billigare att frakta varor klimatsmart.

Båda förslagen bygger på överenskommelser mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: