Regeringen presenterar ny pandemilag

Regeringen har presenterat ett förslag till en tillfällig pandemilag. Den ska göra coronahanteringen mer effektiv och träffsäker och öppnar upp för att kunna anpassa restriktioner beroende på verksamhet.


En pandemilag gör det möjligt för regering eller myndigheter att besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter. Till exempel kunna reglera besökare i butiker och i kollektivtrafik, och anpassa reglerna för verksamheter som bedöms kunna ha öppet på ett smittsäkert sätt.

Den befintliga lagen slår orättvist

– Kultur- och idrottssektorn har tagit ett stort ansvar under denna svåra tid. Dagens besked är viktigt för dem då det ökar regeringens möjligheter att skapa mer träffsäkra regleringar som inte slår onödigt hårt mot det som kan genomföras smittsäkert, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna (MP).

Olika verksamheter ska alltså inte behöva regleras på samma sätt. Vid ett allvarligt läge ska starkare åtgärder än idag kunna vidtas. Det kan till exempel handla om nedstängning eller begränsningar av shoppingcenter eller butiker.

Börjar gälla i mars 2021

– Vaccinet ser ut att vara här inom en snar framtid och det ger såklart hopp, men vi befinner oss fortfarande i en akut pandemi som kräver att regeringen har olika slags verktyg för att hindra smittan, säger Amanda Lind.

Lagen har tagits fram för att hantera den pågående pandemin i Sverige. Regeringen kommer nu ta del av remissinstansernas synpunkter. Den proposition som regeringen fattar beslut om kommer att ha förankrats brett i Sveriges riksdag.

Lagen föreslås börja gälla den 15 mars 2021.

Bakgrund

Begränsningar i smittskyddslagen har inneburit att regeringen inte kunnat begränsa trängsel bland friska människor som inte ännu drabbats av sjukdom, då den främst var framtagen för situationer där en enstaka person varit smittad.

Ordningslagen träffar endast allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, så som konserter, teatrar och sportarrangemang. Det har inneburit att kulturen drabbats av hårdare restriktioner än exempelvis köpcentrum. Det kommer nu ändras.

Läs mer

Relaterade nyheter

Annika Hirvonens anförande i riksdagen

MP nominerar Janine Alm Ericson till andra vice talman

Hirvonen och Ling omvalda som gruppledare

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter