Regeringen samlas för klimatet

För att nå klimatmålen inrättar regeringen nu ett så kallat klimatkollegium. Åtta ministrar från olika områden ska säkerställa att klimatet ingår i alla relevanta politiska beslut – inte minst när ekonomin ska återstarta efter coronapandemin.

Isabella Lövin, klimatminister och språkrör.

Gruppen kommer att ha regelbundna möten och ska ledas av statsminister Stefan Löfven. Utöver miljö- och klimatminister Isabella Lövin ingår finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, närings­minis­ter Ibrahim Baylan, finansminister Magdalena Andersson, infrastrukturminister Tomas Eneroth, energi- och digitaliserings­ministern Anders Ygeman och landsbygdsministern Jennie Nilsson i gruppen.

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland och vara ledande i genomförandet av Parisavtalet. För att nå detta måste alla politikområden dra åt samma håll, menar klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP).

- Klimatet är vår tids stora ödesfråga och den kan inte lösas med stuprörstänkande. Alla politikområden måste bidra till en omställning av hela samhället.

De åtta ministrarna ska följa upp regeringens arbete med att nå klimatmålen. Dessutom ska de samordna och inrikta genomförandet av regeringens klimatpolitiska handlingsplan. För ministrarnas gemensamma arbete inrättas även en grupp av statssekreterare och ett kansli inom regeringskansliet.

- Det nya klimatkollegiet ska också ha en nyckelroll när ekonomin ska återstarta efter coronapandemin. Fokus för regeringen kommer vara omfattande investeringar i grön omställning, välfärd och jobb. Klimatkollegiet kommer få en central roll i arbetet med att genomföra den gröna återhämtningen.

Parallellt med den djupa kris vi just nu befinner oss i är klimatfrågan alltjämt vår tids ödesfråga. Därför är det avgörande att klimatomställningen inte prioriteras ned, utan snarare utgör en utgångspunkt för återhämtningen i Sverige, i EU och i världen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: