Angående Mehmet Kaplans uttalande om svenskar som stred i Finland

Mehmet Kaplan deltog i somras i ett seminarium om islamofobi i Almedalen. Han framförde att det är ett problem att svenskar idag åker till Syrien för att delta i kriget där.
– Jag är emot att unga svenskar åker ner till kriget i Syrien. Jag tycker det är fel att åka ner till en krigshärd. Det är även ett stort problem att unga muslimer som grupp misstänkliggörs i Sverige för att enskilda individer väljer att åka ner till Syrien, säger Mehmet Kaplan.

Under seminariet nämnde Kaplan också vid ett längre resonemang de svenskar som åkte till Finska vinterkriget.

–  Jag sa att svenskar genom historien har åkt för att delta i krig. För länge sedan under finska vinterkriget åkte tex människor från Sverige till Finland och krigade där. Det var fel att nämna det i det sammanhanget. Det blev missriktat, och öppnade för missuppfattningar om att jag ville jämföra eller likställa de två företeelserna. Det var inte alls min avsikt eller poäng, och det borde därför aldrig ha nämnts. Jag bad genast om ursäkt när jag fick klart för mig att detta kunde missuppfattas. Finska vinterkriget går inte öht att jämföra med kriget i Syrien. Det är min och Miljöpartiets uppfattning att det är fel att resa till Syrien för att delta i kriget där. Våld är aldrig lösningen, säger Kaplan.

Relaterade nyheter

KU-anmäler Kristersson över tjänstemännens löner

Daniel Helldéns språkrörstal på kongressen

Märta Stenevis språkrörstal på kongressen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter