SAS snabbar på klimatarbetet efter regeringens krav

Flygbolaget SAS har presenterat en plan för hur man ska möta regeringens krav på tuffa klimatåtgärder. Planen innebär att klimatutsläppen ska halveras till år 2030.

- Tack vare Miljöpartiet har SAS nu strängare krav på sig än något annat flygbolag, säger Per Bolund.

SAS har presenterat flera sätt att svara upp mot kraven. För det första ska bolaget ha minskat koldioxidutsläppen med 25 procent redan 2025, alltså fem år tidigare än planerat. Målet handlar om de totala utsläppen, det innebär att det är betydligt mer ambitiöst jämfört med andra bolag, som räknar utsläpp per passagerare.

För det andra åtar sig SAS att minska utsläppen med 50 procent till år 2030 (jämfört med 2005). Det innebär att utsläppen ska minska dubbelt så snabbt som SAS tidigare hade planerat. Regeringen kommer att följa upp detta noga.

Utsläppen från flyget ska minska kraftigt. Då behövs också en överflyttning till andra trafikslag. Därför är det bra att SAS följer regeringens krav och kommer att utveckla samarbeten med tågoperatörer. 

- Jag är nöjd med att SAS nu gör vad de kan för att möta regeringens krav, och har presenterat riktigt ambitiösa mål. Regeringen kommer att följa upp dem noga, så att de också blir verklighet. Vi ska också återkomma med andra åtgärder för att minska utsläppen från hela flygsektorn. Flera åtgärder finns ju redan med i regeringens klimatpolitiska handlingsplan, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.

Att bolaget lever upp till regeringens stränga klimatkrav är en förutsättning för att staten som delägare ska skjuta till pengar, och något som Miljöpartiet förhandlade in i överenskommelsen med S, C och L.  En annan förutsättning är att danska staten också ger pengar, och dessutom att både bolagets långivare och andra intressenter måste vara med och bidra, däribland aktieägare, leverantörer, anställda, och fackliga organisationer.

För att flygets klimatpåverkan ska minska räcker det inte med mer biobränsle och nya flygplan, även om de också är nödvändiga steg på vägen. Framför allt behöver flygtrafiken minska, och Miljöpartiet arbetar för det, bland annat genom att driva på för en överflyttning till andra transportslag.

Läs mer: 
Pressmeddelande från regeringen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: