Satsning på journalistik i hela landet

Alla människor har rätt till bra och granskande journalistik, oberoende av var i landet man bor. Nu stärker vi mediestödet med 140 miljoner kronor 2020.

Att medierna kan granska makthavare och ge människor insyn och information är en förutsättning för en fungerande demokrati. I tider av fake news, inskränkt pressfrihet och med krafter som vill begränsa det fria ordet är satsningar på starka och oberoende medier extra viktigt.

Oberoende och granskande journalistik behövs i hela Sverige

När vi stärker mediestödet ökar möjligheten att fler platser i Sverige bevakas och granskas.

– Lokaltidningarna är oumbärliga för att demokratin ska kunna upprätthållas. Nu vidtar vi en konkret och tydligt åtgärd, för att värna den oberoende journalistiken i hela landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: