Satsning: Svenska för föräldralediga

Alla människor i Sverige ska ha rätt att jobba, plugga och följa sina drömmar. Nu ser vi till att nyanlända och utrikes födda får rätt att lära sig svenska under föräldraledigheten.

Språket är en viktig del för nyanländas rätt och möjlighet att komma in i samhället och kunna följa sina drömmar.

Språk är nyckeln till jobb och skola

Vi vill underlätta för nyanlända och utrikes födda att fortsätta lära sig svenska under sin föräldraledighet, så att fler snabbare kan börja plugga eller jobba efter föräldraledigheten.

Satsningen består av två delar: medel som fördelas via länsstyrelserna och medel som fördelas via folkbildningen. Det kan till exempel innebära stöd till svenskakurser där deltagare kan ta med sig sitt barn eller språkträning i anslutning till öppna förskolan.

Viktigt för jämställdheten

Längre föräldraledighet kan förlänga tiden det tar att komma in i samhället. Det gäller framförallt kvinnor. Den här satsningen kan hjälpa fler nyanlända kvinnor att snabbare komma in, eller tillbaka till, jobb och skola efter tiden hemma med barnen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: