Satsning för tryggare förlossningsvård i höstbudgeten

Att vänta och föda barn ska vara en tid av hopp och förväntan, inte oro och otrygghet. I höstbudgeten satsar vi ännu mer för att förstärka förlossningsvården, kvinnors hälsa och neonatalvården.

När du ska bli förälder ska du få den vård och det stöd du behöver. Under graviditeten, förlossningen och eftervården. Nu satsar regeringen 1,5 miljard kronor under 2021 för en tryggare förlossningsvård.

Satsningen ska bland annat ge bättre möjligheter till en sammanhållen vårdkedja med ett helhetsfokus på dig som ska föda barn. Det kan bland annat bidra till en bättre eftervård där det blir enklare att fånga upp de mammor som lider av fysiska eller psykiska problem efter en förlossning.

Kartläggning, ökad kunskap och uppföljande insatser är också viktiga delar i satsningen, som ska bidra till att vården blir mer jämlik. Det ska inte spela någon roll i vilken region du bor när du väntar barn. Vården ska vara trygg i hela landet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: