Seminarieprogram Kongressen 2018

Lyssna

Fredag 25 maj

10.30-12.00

Sal 301: Framtidens mat!

Häng med på en resa om hur du kan förändra i din kommun för en mer hållbar framtid. Vad kan du som kommunpolitiker lära dig av Västerås och Karlstad? Hur kan du driva matfrågan offensivt i din kommun? Seminariet lyfter och diskuterar framgångsrika recept för att främja hälsosamma matvanor hos barn, ungdomar och äldre och med hänsyn till ekologisk och social hållbarhet.

Medverkande: Bo Norrman, enhetschef Västerås stad, Anna Thunell, kommunalråd MP Västerås, Marléne Tamlin, sammankallande partistyrelsen och tidigare kommunalråd Västerås, Monica Bubholz, kommunalråd MP Karlstad och representant från Food2Change. 

Food2Change är en ideell förening som tillsammans med handlare bekämpar matsvinnet från dagligvaruhandeln. Food2Change tar tillvara på varor som annars skulle slängas och ger möjlighet till personer som lever på sjukpenning, sjukersättning, A-kassa eller pension eller lön som understiger 13000 kr/mån före skatt att prenumerera på matkassar till en bråkdel av värdet.

Sal 302: En grön säkerhetspolitik

Det rör sig i säkerhetspolitiken. Påverkansoperationer och gråzonsproblematik, kärnvapenförhandlingar och nya EU-förslag på området. Bodil Valero, Anders Schröder och Valter Mutt diskuterar det säkerhetspolitiska nuläget och grundpelarna i en grön säkerhetspolitik. Var står MP idag och vilka blir framtidens vägval? 

Medverkande: Bodil Valero, EU-parlamentariker, Anders Schröder, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson och Valter Mutt, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson.

13.00-14.30

Sal 302: Så skapar vi ett bredare Miljöparti!

Det finns många anledningar till varför en bred representation bland förtroendevalda är viktigt både för partiet och för samhället i stort. Men hur når vi dit? Hur kan vi tänka och agera i valrörelsen för att inkludera fler, och hur får vi en större mångfald bland våra förtroendevalda? Seminariet består av en kortare föreläsning följt av en paneldiskussion med representanter från Miljöpartiet. 

Medverkande: Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande Jämställdhets- och mångfaldskommittén, Shadi Larsson, ledamot Jämställdhets- och mångfaldskommittén och en hemlig gäst! 

Arrangör: Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté

14.45-16.15

Sal 302: Artificiell Intelligens i människans tjänst

Digitaliseringsminister Peter Eriksson och gäster diskuterar hur AI kan skapa mervärden inom bland annat offentlig sektor. 

Medverkande: Peter Eriksson, digitaliseringsminister samt gäster.

16.30-18.00

Sal 301: Blå tillväxt och klimaträttvisa

I en framtida värld med samma tryck på jordens resurser och en ökande befolkning kommer behovet av vad havet kan ge att öka. Överfiske i fattigare länders vatten leder till bristande matsäkerhet. Samtidigt som behovet av mat från havet ökar så är konkurrensen hård. Aktörer som Kina, Korea, Taiwan och Ryssland driver en aggressiv politik för att få tillgång till de minskande marina resurserna. Flera av dem uppfyller inte sina skyldigheter i internationella överenskommelser och respekterar inte grundläggande mänskliga rättigheter. Linnéa Engström berättar om sitt arbete i EU-parlamentet. Linnéa har förhandlat en förordning som täcker in hela EU:s externa fiske samt är rapportör för den första rapporten om klimaträttvisa inom EU.

Medverkande: Linnéa Engström, EU-parlamentariker samt gäster.

Sal 302: Klimatet och omställningen

Staffan Laestadius, professor i industrial dynamics vid avdelningen för Industriell ekonomi och management, KTH. Han är även knuten som rådgivare till tankesmedjan Global utmaning. Laestadius var talare på ett välbesökt och mycket uppskattat seminarium på kongressen 2014, där han tog upp sin bok Klimatet och välfärden. I år kommer han igen. Han har nu skrivit en ny klimatbok Klimatet och omställningen. Det är en bok som grundligt visar klimatförändringarnas allvar och - inte minst - 
klimatpolitikerns möjligheter. Här får vi höra var vi står och vad som krävs för den omställning vi står inför.

Medverkande: Staffan Laestadius professor industrial dynamics, KTH samt Karin Svensson Smith, riksdags-
ledamot och ledamot i MP:s klimatnätverk. 


Lördag 26 maj

9.00-10.30

Sal 301: Utfrågning av riksdagsledamöter, statsråd och EU-parlamentariker

Se mer information i Lathunden tidigare i häftet.

10.45-12.15

Sal 301: Framtidens migrationspolitik

Nu förhandlas EU:s gemensamma migrationspolitik i ett allt hårdare klimat. Vad kommer att hända och hur kommer det att påverka Sveriges lagstiftning. Vilken lagstiftning kämpar MP för och hur vill vi förbättra etableringen av nyanlända och situationen för ensamkommande?

Medverkande: Maria Ferm, riksdagsledamot och talesperson för migration och lika rätt  samt gäster.

13.15-14.45

Sal 301: Kommer Sverige behöva kommunsammanslagningar? Vad är partiets hälso- och sjukvårdspolitik? 

Del 1: Föredrag och diskussion om Sveriges kommuner och de utmaningar vi står inför och vilka verktyg som kan användas för att stärka kapaciteten. Mer kommunal samverkan? Sammanslagningar? Ändrade uppgifter? 

Del 2: Ett samtal om hälso- och sjukvårdens utmaningar med utgångspunkt i partiets nyligen antagna rapport på området.

Medverkande: Marcus Friberg, kommunalråd Helsingborg och representant för MP i Kommunutredningen. Anders Åkesson, talesperson i partistyrelsen inom hälso- och sjukvårdsfrågor

15.00-16.30

Sal 301: Kulturpolitiskt valmanifest, en fördjupning

Möt Karin Thomasson, ansvarig ledamot i partistyrelsen för kulturfrågor, Niclas Malmberg, kulturpolitisk talesperson och Alice Bah Kuhnke, kultur-och demokratiminister i ett samtal om MP:s kulturpolitik och en fördjupning av partiets valmanifest.

Sal 302: Hur använder vi klimatfärdplanen, och når ut med vår klimatpolitik i den lokala valrörelsen? 

Klimatet är MP:s huvudfråga i valrörelsen. Vårt språkrör, klimatnätverket och ledande talespersoner presenterar partiets klimatfärdplan - vårt nya politiska program för klimatet - och lyfter fram hur vi i valrörelsen kan använda klimatfärdplanen och ger exempel på framgångsrik lokal klimatpolitik att lyfta i valrörelsen.

Medverkande: Isabella Lövin, språkrör och klimatmi­nister, Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, Linus Lakso, klimatansvarig i partistyrelsen, Rebecka Hovenberg, Miljökommunalråd i Linköping.

Moderator: Lars Friberg, projektledare klimatfärdplanen.

16.45-18.15

Sal 302: Tillsammans i EU mot skatteflykt - vad gör Sverige?

Nu ökar trycket mot företagens globala skatteflykt. EU har bland annat skapat en svart lista över skatteparadis och det finns ett lagförslag om att de största företagen offentligt ska rapportera om var de betalar skatt. Seminariet handlar om hur gröna partier samarbetar mot skatteflykt, och vad vi kan göra för att inte Sveriges regering ska bromsa arbetet? På seminariet medverkar Max Andersson och Molly Scott Cato som båda är invalda i EU-parlamentets nya specialkommitté mot skatteflykt, Penny Davies från Diakonia samt Per Bolund.

Medverkande: Molly Scott Cato, EU-parlamentariker från de Gröna i Storbritannien, Max Andersson, EU-parlamentariker, Penny Davies, sakkunnig i frågor om skatteflykt, Diakonia och Per Bolund, biträdande finansminister.

19.15-20.45

Sal 302: #metoo, vägen framåt

Möt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med gäster i ett samtal om jämställdhet, #metoo och att vara en del av en feministisk regering. Hör henne berätta om åtgärder på kulturområdet, om internationella erfarenheter och  om vad det egentligen betyder att hon bestämt sig för att vara en grävling.

Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister samt gäster.

21.00-22.00

Sal 301: Bli en lättläst politiker- och nå fram till fler i valrörelsen

På seminariet får du kunskap om varför det är viktigt med Lättläst samt några enkla tips och tricks på vägen till att bli en lättläst politiker. Många människor med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Samtidigt är det en grupp som är beroende av politiska beslut och myndighetsutövning.  Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram en ny digital utbildning, där politiker kan träna på att skriva lättläst svenska och bli förstådda. 

Medverkande: Kjell Stjernholm, utvecklingsledare Funktionsrätt, Studieförbundet Vuxenskolan.


Söndag 27 maj

9.00-10.30

Sal 301: Grön ekonomi - om skatteväxling, fossila subventioner och cirkulär ekonomi

Sveriges budget har aldrig varit så grön som nu, efter fyra år med MP i regering, men det är inte första gången vi har påverkat politiken i en grön riktning. Ändå behövs det behövs mycket mer. Under seminariet får vi en genomgång av de gröna skatteväxlingar MP drivit igenom och denna mandatperiods gröna vinster i den ekonomiska politiken. Vi diskuterar också vad mer som krävs för att få bort fossila subventioner samt fortsätta omställningen mot en cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Därefter följer en längre frågestund.

Medverkande: Per Bolund, biträdande finansminister, Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson och Rasmus Ling, skattepolitisk talesperson.

Sal 302: Landsbygdspolitik på gång! Viktiga reformer för landsbygderna och samhällets resiliens. Vad gör vi? Vad vill vi? Hur går det? 

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet gäller väl hela Sverige? Vi höjer rösten för framtiden med landsbygden i omställningen! 

Medverkande: Emma Nohrén, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson, Tina Ehn, partistyrelsen och Linus Lakso, partistyrelsen.

11.00-12.30

Sal 301: Miljöpartiets internationella seminarium

Vi bjuder på en grön internationell utblick med gäster från systerpartier runt om i Europa. Hur ser det internationella samarbetet ut mellan gröna partier? Vad bedriver partiet för internationell verksamhet? Hur samarbetar vi bäst i Europa? Delar av seminariet kommer att genomföras på engelska.  

Medverkande: Janine Alm Ericson, ansvarig för MPs internationella verksamhet i partistyrelsen. Ytterligare deltagare meddelas senare.

Sal 302: Ta tåget ut i Europa - så ersätter vi flyget med tåg

För att nå de mål vi tillsammans enades om i Paris måste transportsektorn ställas om och bli fossilfri. Tågtrafiken i Sverige och Europa spelar en nyckelroll i arbetet att ställa om till ett hållbart resande; samtidigt saknas konkreta åtgärder på både europeisk och nationell nivå för att minska flygandet till förmån för tåget.

I det här seminariet diskuteras vilka politiska beslut som behövs för att tåget ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ framför flyget. Det krävs att flyget betalar för sin fulla klimatpåverkan, samtidigt som tågtrafiken från Sverige till resten av Europa måste vara lättillgänglig, sammanlänkad och fungera smidigt för resenärer från hela Europa. Hur kan nationella instrument som flygskatten gynna omställning till ett mer hållbart resande i Sverige och Europa? Vilka ytterligare politiska förslag behövs på regional, nationell och europeisk nivå? Under seminariet presenteras också Jakop Dalundes, EU-parlamentariker och Karin Svensson-Smiths, riksdagsledamot, färska rapport om en ny järnvägsvision för Europa, med långsiktiga politiska visioner för investeringar, organisation och kompetensutveckling.

Medverkande: meddelas senare.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: