Sex miljarder ytterligare till kommuner och regioner

Regeringen och samarbetspartierna tillför nu sex miljarder kronor ytterligare till kommunerna och regionerna. Kommuner och regioner befinner sig i en svårt situation och brist på pengar ska inte stå i vägen för arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset.

Isabella Lövin och Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet de gröna.

Regeringen har redan tidigare presenterat flera tillskott för att underlätta för kommuner och regioner i det allvarliga och pressade läge som coronavirusets spridning medfört. Till exempel ska staten kompensera för merkostnader på grund av coronaviruset inom vården och omsorgen. I vårbudgeten föreslås en höjning av de allmänna statsbidragen till kommuner och regioner med 20 miljarder kronor. Regeringen har också gett besked om att avsätta tre miljarder kronor för att stötta kollektivtrafiken som drabbats av minskade intäkter på grund av att människor reser mindre.

Sverige kommuner och regioner (SKR) har nu pekat på behovet av mer resurser till uppskjuten vård, kollektivtrafik och nödvändiga kommunala investeringar.

Efter diskussioner mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna och med företrädare för oppositionspartierna i riksdagens finansutskott står det klart att det finns bred samsyn om behovet av att skjuta till mer resurser till kommunsektorn redan i år.

Därför har partierna nu kommit överens om ett tillskott på ytterligare sex miljarder kronor till kommunsektorn i år, varav hälften går till kommunerna och hälften till regionerna. Detta är ett generellt statsbidrag och pengarna är därför inte öronmärkta till något.

Tillskottet kommer att ske i en extra ändringsbudget som ska överlämnas till riksdagen.

Förtydligande av regelverket för kompensation av merkostnader

Brist på pengar ska inte stå i vägen för kommuners och regioners arbete med att minska smittspridningen och vårda människor som drabbats av covid-19. Därför gick regeringen och samarbetspartierna tidigt ut med att kommuner och regioner ska kompenseras för de merkostander coronaviruset innebär för vården och omsorgen. Efter synpunkter från SKR kommer regelverket för hur dessa pengar ska betalas ut förtydligas och förenklas.

För att kommuner och regioner som agerat tidigt inte ska missgynnas omfattas kostnader från och med 1 februari, samma dag som regeringen beslutade att klassificera viruset som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: