Skolpaket för att alla elever ska lära sig mer

Lyssna

Skolan ska bli mer jämlik så att alla elever får chans att lära sig mer. Nu presenterar regeringen ett skolpaket som ska höja elevernas kunskaper, göra skolorna mer jämlika och se till att fler lärare blir behöriga.

Nu fortsätter vi det arbete som Gustav Fridolin påbörjade för att uppnå en jämlik skola där elever mår bra och lärare vill arbeta. Vi styr om resurserna så att skolor med tuffast förutsättningar ska få mer, inrättar professionsprogram för lärare och inför ämnesbetyg på gymnasiet.

Mer jämlika skolor

Alla elever ska ha samma förutsättningar till en bra utbildning, oavsett var du bor eller vilken social bakgrund du har. En förutsättning för en jämlik skola är att resurser fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov – att skolor med större behov även tilldelas mer resurser. Allt större del av de statliga medlen kommer att gå till skolor med störst behov.

Vi satsar nu ännu mer på det statliga stödet för stärkt likvärdighet, de så kallade Fridolinpengarna.

Lärare ska kunna utvecklas genom hela yrkeslivet

För att fler ska vilja jobba som lärare för att skolledare ska kunna utveckla sitt ledarskap behöver lärare, förskollärare och skolledare ha möjlighet att fortsätta sin professionella utveckling genom hela yrkeslivet. Nu inrättar vi, steg för steg, ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare.

Programmet kommer att bygga vidare Lärarlyftet och de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Regeringen avsätter också pengar till fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion.

Vi fortsätter att förbereda för ämnesbetyg i gymnasieskolan

För att motverka psykisk ohälsa bland unga är det viktigt att se över de stressfaktorer som varit bidragande, exempelvis kursbetygen i gymnasiet. Med ämnesbetyg blir det inte längre lika avgörande om en elev hade en tuff period i början av gymnasiet, utan det blir slutresultaten som räknas.

Skolverket får pengar för att kunna förbereda för ämnesbetyg, bland annat för att kunna arbeta med att anpassa ämnesplanerna.

Vi förlänger läslyftet

I förskolan läggs grunden för barns lärande. Genom att tidigt väcka barns intresse för språk blir barnen bättre förberedda för skolstarten och sitt fortsatta lärande. Nu förlängs Läslyftet för personalen i förskolan.

Läslyftet ska ge eleverna möjligheter att utveckla sitt läsande, skrivande och lärande. Fram till i dag har satsningen nått cirka 35 000 lärare och skolbibliotekarier och cirka 20 000 deltagare i förskolan.

Skolinspektionen får pengar för att utvärdera arbetet med läsa, skriva, räkna-garantin

En bra skola kräver en bra tillsyn. Nu får Skolinspektionen medel för att kunna utvärdera den viktiga läsa, skriva, räkna-garantin som Miljöpartiet införde. Syftet med garantin är att se till att varje elev får det stöd de behöver tidigt under sin skolgång och inte i nian när både självkänsla och kunskaper blivit lidande.

En bättre studie- och yrkesvägledning

Alla elever ska kunna få hjälp med att göra bra studie- och yrkesval oavsett kön eller bakgrund. För det behövs tillgång till bra studie- och yrkesvägledning i skolan. Nu avsätter vi pengar för att ta fram ett nationellt digitalt verktyg för studie- och yrkesvägledning. Det ska vara ett opartiskt, heltäckande och interaktivt stöd som elever och studie- och yrkesvägledare i hela landet kan ta del av.

Fler satsningar för att alla elever ska lära sig mer

Fler satsningar som görs är att lärare ska kunna läsa in behörighet i de ämnen de undervisar i, att Miljöpartiets satsning på specialpedagogik för lärare fortsätter, samt flera åtgärder för att minska administrationen för lärare.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: