Stärk samernas rättigheter

Idag, på samernas nationaldag, vill vi uppmärksamma att grunden för det samiska samhällslivet – marken, skogen och fjället – utsätts för allvarliga påfrestningar. Så har det varit historiskt, så är det än idag. 

Det räcker med en titt i våra statliga arkiv där allt finns bevarat. På 1600-talet började staten göra anspråk på Sápmi, de övergrepp som begåtts sedan dess har handlat om rasbiologiska undersökningar och folkfördrivningar. Urfolket samerna har historiskt utsatts för strukturell rasism och diskriminering, och det får konsekvenser än idag. Samernas rättigheter ifrågasätts kontinuerligt och ställs mot intressen från gruvindustrin och turismen. Men: en omställning som kallas grön kan inte kränka urfolksrätt.

Till samernas nationaldag den 6 februari vill Miljöpartiet lyfta fram tre viktiga frågor:

  • Sanningskommissionen för det samiska folket måste ge upprättelse till samerna för de övergrepp som den svenska staten har utsatt dem för.
  • Sverige måste ratificera ILO:s konvention 169 om urfolk och stamfolk – en konvention som ännu inte har erkänts i Sverige trots att den togs fram redan 1989.
  • Rätten till mark och vatten för samiska intressen måste säkras och stärkas. Det behövs en utredning om hur det samiska folket kan ges större inflytande över hur naturresurser får nyttjas i Sápmi.

Det behövs ett parlamentariskt samarbete mellan riksdagen och Sametinget för en samepolitisk färdplan med tydliga politiska inriktningar för att förbättra samernas position i samhället. Vi vill fira samernas nationaldag med förvissning om att den samiska kulturen ges förutsättningar att blomstra i generationer framåt.

Amanda Lind (MP), riksdagsledamot med ansvar för samepolitiska frågor

Henrik Blind (MP), kommunalråd i Jokkmokk

Karin Thomasson (MP), ledamot i regionfullmäktige Jämtland/Härjeland

Mårten Johansson (MP), ordförande MP Västerbotten

Debattartikeln hittar du här.

Relaterade nyheter

Statsministern KU-anmäls av MP

MP: Därför röstar vi nej till DCA-avtalet

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter