Starkt klimatarbete är en förutsättning för stöd till SAS

Coronakrisen har skapat en utsatthet för många branscher som på väldigt kort tid har sett en drastisk minskning av intäkterna. Flygtrafiken har minskat kraftigt vilket har försatt SAS i ekonomiska svårigheter. Bolaget kan nu komma att få statligt stöd om de lever upp till skärpta klimatkrav.

För att rädda SAS från konkurs krävs nu ett kapitaltillskott. Regeringen har för avsikt att skjuta till medel under förutsättning att företaget lever upp till nya skarpa klimatkrav och att andra ägare bidrar. Svenska och danska staten äger vardera omkring 15 procent av aktierna i SAS.

Stödet är förenat med klimatkrav

Om kraven uppfylls och riksdagen ger godkänt ska utrymme skapas för SAS att kunna få ett tillskott på upp till fem miljarder kronor. Investeringarna behöver nu styras mot ett mer hållbart flyg och bolaget behöver visa upp ambitiösa kvantitativa utsläppsmål som går i takt med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

– Det är långt ifrån självklart för Miljöpartiet att skjuta till pengar till SAS. Miljöpartiets utgångspunkt är ju att flygandet ska minska. Men i den här uppgörelsen får vi möjlighet att ställa mycket skarpa kvantitativa klimatkrav på bolaget. I en situation där SAS gått i konkurs, eller köpts upp av andra aktörer, skulle vi inte ha den möjligheten., säger Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson.

Utbyggnaden av Arlanda stoppas

Miljöpartiet vill att planerna på att bygga en ny landningsbana på Arlanda skrotas definitivt. Vi är nu överens inom regeringen om att inte gå vidare med Färdplan Arlanda, som hade inneburit utbyggnad.

Miljöpartiets arbete för att minska flygets klimatpåverkan

Miljöpartiet har länge arbetat för att minska flygets klimatpåverkan. Vi har infört klimatskatt på flyg i Sverige och drivit igenom satsningar på både järnvägsunderhåll och nattåg, och på produktion av hållbara drivmedel. I januariavtalet har vi drivit igenom att det ska införas klimatdeklarationer på långväga flygresor, att en reduktionsplikt ska införas på flygets utsläpp och att miljöstyrande start- och landningsavgifter ska införas för flyget.

Framåt arbetar Miljöpartiet bland annat för att

  • ge Swedavia i uppdrag att arbeta för minskat flygresande
  • flygplatser ska införa trängselavgifter, vilket kan öka priset på pendlings- och affärsflygresor
  • EU ska införa skatt på flygbränsle, både energiskatt och koldioxidskatt, för alla flygresor inom Europa.

Utöver detta måste det också ställas höga krav på flygbolagen att minska utsläppen i linje med Parisavtalets mål, och starta detta arbete med sikte på kvantitativa, tydliga och höga mål i närtid. För Miljöpartiet är det ett centralt villkor för att gå in med ägartillskott till SAS.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: