Statssekreterare Ulrika Modéer får toppjobb på FN

Lyssna

FN:s generalsekreterare António Guterres har utsett statssekreterare Ulrika Modéer till assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete (Bureau for External Relations and Advocacy).

Hon kommer att ingå i UNDP:s ledningsgrupp och leda UNDP:s strategiska arbete med finansieringsfrågor och extern kommunikation.

-UNDP är en av huvudaktörerna i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling. Ingenting kan vara viktigare med tanke på de utmaningar världen har idag. Jag kommer att företräda UNDP och bygga allianser med alla utvecklingsaktörer, mellan stater, den privata sektorn och civilsamhället. Jag är både stolt, glad och entusiastisk över att få vara med om att bidra i detta arbetet, säger Ulrika Modéer.

Ulrika Modéer är idag ansvarig för biståndsfrågor hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete. -Detta är ett kvitto på att Ulrika Modéers kompetens inom internationellt utvecklingssamarbete och bistånd har gjort stort avtryck inom FN. Hon har en långerfarenhet och starkt engagemang både från politiken och arbete i fält. Ulrika Modéer är en stark förespråkare för biståndseffektivitet och bär på stor kunskapinom finansieringsfrågor och den bredd av viktiga frågor som UNDP arbetar med. Jag vill varmt gratulera Ulrika Modéer till toppjobbet inom UNDP, säger Isabella Lövin. UNDP är FN:s största organ på utvecklingsområdet med verksamhet i 170 länder. UNDP arbetar med de frågor där svenskt bistånd har störst fokus: konfliktförebyggande insatser, fattigdomsbekämpning, miljö, klimat samt demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. Ulrika Modéer kommer tillträda sin nya anställning under sommaren.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: