Stödpaket till globala insatser mot covid-19

Vi måste hjälpa de värst drabbade och bidra till att spridningen av covid-19 minskar. Regeringen presenterar därför ett stödpaket om 380 miljoner kronor för att ytterligare stödja de globala insatserna mot viruset.

Isabella Lövin och Peter Eriksson

Den humanitära situationen och hälsoläget i världen har förvärrats avsevärt till följd av covid-19. Pandemin beräknas leda till en fördubbling av antalet människor som lider av akut hunger till 265 miljoner i år.

– Kostnaden kommer att bli högre om vi inte agerar snabbt till stöd för den internationella humanitära responsen. Genom vårt stödpaket tar Sverige ett solidariskt ansvar för att hjälpa de värst drabbade och bidrar till att minska spridningen av covid-19, säger vice statsminister Isabella Lövin (MP).

Stödpaketet betalas ut från ordinarie biståndsbudget och kommer att fördelas på FN:s fond för katastrofbistånd (CERF), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO). I stödet ingår också medel till IMF:s fond för skuldlättnad och Sidas humanitära anslag.

– På grund av coronakrisen står världens mest utsatta länder inför en hunger- och fattigdomskatastrof. Om inte världens rika länder tar globalt ansvar nu riskerar vi att backa decennier i arbetet mot hunger och fattigdom, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP).

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: