Stora skiljelinjer i synen på public services framtid

Idag presenterade public service-kommitténs ordförande Göran Hägglund kommitténs betänkande. MP har tillsammans med de andra oppositionspartierna, S, V och C, reserverat sig mot viktiga delar i förslaget.

I stora delar har kommittén landat i gemensamma analyser och vägar framåt. Men i flera avgörande delar kan vi i oppositionspartierna inte ställa oss bakom majoritetens slutsatser och har därför formulerat en gemensam reservationstext. Det gäller budgeten, som har avgörande påverkan på övriga skrivningar i betänkandet, men också sådant som rör public service oberoende, dess möjlighet att nå människor och att agera flexibelt i en föränderlig värld.

– Det är centralt att det breda uppdraget för public service kvarstår, men med en otillräcklig budget riskerar det att bli ett slag i luften, säger Amanda Lind, som har varit Miljöpartiets ledamot i public service-kommittén.

Breda parlamentariska överenskommelser är viktiga

De parlamentariskt sammansatta kommittéerna spelar en viktig roll för att skapa breda politiska överenskommelser i för Sverige centrala frågor. Public service utgör en demokratisk kollektiv nyttighet och som gynnar alla medborgare i Sverige, tillfälliga politiska majoriteter ska därför inte bli styrande. Men mycket sent i arbetet har Tidöpartierna denna gång valt intern överenskommelse framför parlamentarisk samverkan.

– Vi är besvikna över att Tidöpartierna valt att göra upp sinsemellan istället för att söka bred enighet vad gäller väsentliga delar av styrningen av SVT, SR och UR, säger Amanda Lind.

Det är både oväntat och ovanligt att ett innevarande regeringsunderlag hellre gör gemensam sak än att söka breda överenskommelser.

Public service är särskilt viktigt i oroliga tider

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Till följd av den nya situationen uppstår utmaningar i fredstid. Sverige är utsatt för påverkanskampanjer och desinformation som hotar och undergräver Sveriges säkerhet. Det riskerar att leda till polarisering och minska förtroendet för samhällets institutioner.

– I tider av höjd beredskap och mer desinformation borde mer fokus borde ha lagts på att stärka public service viktiga roll och förbättra möjligheten att nå ut till hela befolkningen – inte att skapa fler begränsningar, säger Amanda Lind.

Vad händer nu?

Kommitténs betänkande kommer nu att skickas ut på remiss. Därefter ska regeringen lägga fram en proposition till riksdagen. Även om Tidöpartierna i kommittén har prioriterat den interna uppgörelsen, kommer vi i oppositionen att fortsätta söka en bred politisk enighet inför framtagandet av propositionen.

Läs en gemensam debattartikel från oppositionen på DN debatt.

Hela betänkandet och våra reservationer finns att läsa på regeringen.se.

Relaterade nyheter

Hjälp naturen att hjälpa oss

Stora skiljelinjer i synen på public services framtid

Rädda kornas rätt att beta från högerpartiernas attack

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter