Studenter ska kunna behålla CSN under Coronakrisen

Den som studerar ska kunna vara trygg med att inte stå utan försörjning om deras undervisning ställs in med anledning av coronaviruset. Regeringen föreslår därför att studenter ska kunna behålla sitt studiemedel under extraordinära händelser – som Coronakrisen.

Regeringen kommer att lägga ett förslag till riksdagen om att få möjlighet att besluta att studerande vid extraordinära händelser, som Coronakrisen, ska få behålla sina studiemedel för den period stödet redan beviljats för.

Bolund: Förstår oron

– Coronaviruset innebär en enorm påfrestning för hela vårt samhälle. Vi förstår den oro som många studerande i detta läge känner kring deras studier och försörjning, säger Per Bolund, språkrör Miljöpartiet de gröna.

Regeringen vill säkerställa att de som inte erbjuds utbildning, t.ex. för att studier inte är möjliga att bedriva på distans, fortsatt kan få studiestöd.

Studenter ska inte förlora sin försörjning

Förslaget innefattar studiemedel som redan beviljats, studiestartsstöd (bidrag som lämnas till vissa kortutbildade arbetslösa på grundläggande och gymnasial nivå) och studiehjälp (bidrag som lämnas till heltidsstuderande i gymnasieskolan).

Lagändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt. En retroaktiv tillämpning under vårterminen 2020 kan behövas för att studerande inte ska förlora sin möjlighet till försörjning i en situation de inte själva kan råda över.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att stänga undervisning på campus

Folkhälsomyndigheten har under tisdagen (17 mars 2020) meddelat att de rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också yrkeshögskolan och komvux.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: