Svenskt bistånd ska bekämpa Coronaviruset

En global spridning av Coronaviruset kommer inte bara innebära fler dödsfall utan riskerar också att leda till stora konsekvenser för fattiga länder, både direkt och indirekt. Nu vill regeringen att biståndet ska användas för att bekämpa viruset.

Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete.

– Vi ser redan nu att Coronaviruset har allvarliga utvecklingspolitiska och humanitära konsekvenser. Det måste vi ta på allvar. Fortsatt global solidaritet och samarbete kommer bli än viktigare den kommande tiden, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingsarbete (MP).

Fattiga länder drabbas särskilt hårt

I likhet med andra infektionssjukdomar riskerar viruset att få större konsekvenser i länder med ojämlikhet, fattigdom och konflikter. Fattiga länder och utsatta befolkningar, som redan i dag har sämre tillgång till sjukvård, kommer att drabbas särskilt hårt.

– Till de mest sårbara hör de i länder och regioner med humanitärt behov, men även i flyktingläger där tillgången till rent vatten och sjukvård är mycket begränsad samtidigt som människor bor mycket trångt. Om smittan får fäste där kommer det ta ännu längre tid att bekämpa Corona, säger Peter Eriksson.

Globalt ansvar för att minska spridningen

Biståndet är ett viktigt verktyg för att tackla de utmaningar som Corona ställer. Regeringen har därför bett Sida som ansvarig myndighet att lägga om sitt arbete för att möta dessa nya utmaningar.

–Jag har också kontaktat mina kollegor och motparter från EU-kommissionen, Storbritannien, Tyskland och Norge med ett tydligt budskap – alla måste vara med i samarbetet mot Coronapandemin, säger Peter Eriksson.

Sverige kommer att göra vårt för att Världshälsoorganisationen och FN:s humanitära organ får de stöd de efterfrågar. Inom kort kommer FN presentera en ny appell där de ber världens länder om mer stöd för att hantera corona-krisen. Sverige kommer att besvara denna snabbt och arbetar redan för att se hur vi kan lägga om våra biståndsresurser.

Svenskt bistånd ska göra skillnad

På torsdag kommer statssekreterare Per Olsson Fridh träffa ledande, svenska experter inom global hälsa och hälsobistånd för ett första möte.

– Svenskt bistånd och hälsobistånd gör just nu, och kommer att fortsätta göra skillnad i den globala kampen mot Corona. Nu behöver vi mer globalt samarbete på flera fronter, inte minst genom biståndet. Det är ansvarstagande smart politik som kommer påskynda den globala hanteringen av Corona-viruset, säger Peter Eriksson.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: