Sverige måste cykla mer

Lyssna

Idag firar vi Cykelns Dag och Miljöpartiet de gröna vill använda den för att påminna om de stora vinster vi gör när vi cyklar.

Ungefär 3/4 av inrikesresorna görs idag med bil och hälften av dem är under fem kilometer. Bara inom Stockholm finns det 100 000 bilpendlare som med cykel skulle kunna ta sig till jobbet på under trettio minuter. Här finns en enorm potential i att kunna ställa om stora delar av trafiken från bilar som tar upp yta och bidrar till klimatskadliga och hälsovådliga utsläpp till cyklar som främjar uteliv, hälsa och miljön. Det är dessutom samhällsekonomiskt effektivt då det ger goda hälsoeffekter.

För att förstärka utvecklingen mot Sverige som cykelland har Miljöpartiet i regeringen varit med och fattat beslut som gör det lättare att cykla. Genom stadsmiljöavtalen finns ett nationellt stöd för att bygga cykelinfrastruktur och elcykelpremien gör att fler kan välja bort bilen och öppnar upp en ny marknad för cykelbranschen. Under nästa mandatperiod vill Miljöpartiet

  • Fortsätta investera i lokal cykelinfrastruktur genom stadsmiljöavtalen
  • Bygg snabbcykelspråk i och runt städer för att förenkla cykelpendling
  • Cykelanpassa trafikreglerna. Cyklister ska exempelvis kunna svänga höger vid rött så som de kan i andra starka cykelnationer.
  • Sänk bashastigheten i städer. Sänkta hastigheter gör det tryggare för bilister, cyklister och fotgängare.

Sverige ska i framtiden bli ett lika bra cykelland som Danmark eller Nederländerna och Miljöpartiets politik banar vägen framåt!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: