Sveriges största tågsatsning i modern tid!

Lyssna

Nu gör vi en historiskt stor satsning för att fler ska kunna resa klimatsmart!

Alla som reser med tåg ska slippa tågstrul. Regeringen ökar satsningarna på järnväg i hela landet. Samtidigt minskar andelen investeringar i nya vägar. Det är så här vi ställer om till ett modernt och klimatvänligt transportsystem där fler kan pendla hållbart till jobbet.

Historisk satsning på tågen

Regeringen satsar 100 miljarder mer på infrastruktur än vad Alliansen gjorde. Det gör att investeringarna i ny järnväg under 2018–2029 ökar med hela 32 procent jämfört med den förra tolvårsperioden (2014–2025). Samtidigt ökar satsningen på underhåll av järnväg med hela 47 procent.

Regeringen har beslutat att satsa på:

  • Fler spår mellan Stockholm och Uppsala
  • Norrbotniabanan
  • Nya spår mellan Göteborg och Borås
  • Fler spår längs Ostkustbanan norr om Gävle
  • Rusta upp regionala banor i hela landet
  • Och mycket mer!

Satsningarna finns med i den nationella planen för infrastruktur för de kommande tolv åren, som regeringen har fattat beslut om.

Läs mer – och hitta en längre lista på vilka satsningar som görs:

Så bygger vi Sverige starkt och hållbart
Infrastruktursatsningar för södra Sverige

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: