Tillfälliga lättnader i sjukförsäkringens regelverk

Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp på kravet på att sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas efter sjukfall som har pågått i 180 dagar, för att förhindra att exempelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna.

Förslaget innebär att rehabiliteringskedjan blir mer flexibel så att man kan skjuta fram prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden vid dag 180. Människor ska få bättre förutsättningar att hinna genomgå den vård, behandling och rehabilitering de behöver för att kunna återgå i arbete.

- Coronapandemin har kastat ljus över bristerna i sjukförsäkringens regelverk och det här är en akut åtgärd, säger språkrör och finansmarknadsminister Per Bolund.

För att säkerställa den ekonomiska tryggheten för alla som är sjukskrivna är den här förändringen nödvändig. Människor måste få tillräckligt med tid, för att i första hand rehabiliteras åter till sitt eget arbete istället för att behöva ställa om till ett nytt arbete.

Vad händer nu?
Förslaget kommer att finnas med i en extra ändringsbudget som läggs fram efter årsskiftet. Stoppet kommer dock att gälla retroaktivt från och med 21 december till att den aviserade lagändringen om bedömningen vid dag 180 är på plats i mitten av mars.
Läs mer på regeringens hemsida.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: