Tillfälligt stöd till flyg- och sjöfart för att rädda människors jobb

Flera branscher i Sverige drabbas väldigt hårt av Coronaviruset. Så även flygföretag och sjöfart. De står nu inför en akut ekonomisk situation och för att rädda människors jobb även i dessa branscher presenterar regeringen nya åtgärder.

För dem som jobbar i branschen behöver det finnas ett jobb och en inkomst att återvända till även efter Coronakrisen.

Regeringen har redan infört flera åtgärder för att hjälpa företag och anställda den svåra situation som råder med anledning av Coronaviruset. Bland annat slopas karensdagen, sjukintyg behövs inte efter en vecka och staten tar ett större sjuklöneansvar.

Vissa branscher drabbas särskilt hårt, transportnäringen är en sådan. Det krävs åtgärder för att de inte ska gå omkull och många människor förlora sin försörjning.

De som jobbar i branschen måste ha en inkomst även efter Coronakrisen

Regeringen föreslår att flygföretagen ska kunna få kreditgarantier för lån på kapitalmarknaden. Det handlar om sammanlagt högst fem miljarder kronor under år 2020, varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Dessutom föreslås att Exportkreditnämnden ska kunna öka sina kreditgarantier för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Åtgärderna ska stärka företagens möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet så att anställda inte behöver bli av med jobbet.

Vi ska ställa om flyget

Miljöpartiet vill se en omställning till ett hållbart och fossilfritt transportsystem: Det betyder att flygresandet måste minska. Men omställningen ska göras genom planerade åtgärder som flygskatt, inblandning av biobränsle och klimatdeklarationer. Inte genom att människor från en dag till en annan lämnas utan arbete och försörjning mitt i en redan mycket osäker situation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: