Utsatta barnfamiljer ska kunna få mer i bostadsbidrag

De familjer som redan har det tuffast riskerar att drabbas hårt om deras inkomster minskar under coronakrisen. Därför presenterar Per Bolund och regeringen nu ett tillfälligt tilläggsbidrag till de barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag.

Per Bolund, språkrör och bostadsminister.

För Miljöpartiet är det självklart att alla ska ha tak över huvudet och att barn ska leva i en trygg bostadssituation.

– Vi måste göra allt vi kan för att se till att barn inte drabbas av coronakrisen. Genom det här tillfälliga tilläggsbidraget kan vi bidra till att barnfamiljer kan klara sitt boende, säger bostadsminister Per Bolund (MP).

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer ska lämnas som ett separat bidrag och baseras på hur mycket familjen får i bostadsbidrag i dag. Det kommer inte att krävas någon särskild ansökan. Bostadsbidraget är skattefritt och tillägget kommer därför att ge ett reellt tillskott till de barnfamiljer som behöver det mest.

– Bostadsbidraget är ett träffsäkert sätt att nå de som är allra mest utsatta. Därför vill vi använda det nu för att snabbt kunna ge stöd till de som behöver det allra mest, säger Per Bolund.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, och gälla till och med den 31 december 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: