MP:s valmanifest: Alla ska med när Sverige ställer om.

Idag har språkrören Märta Stenevi och Per Bolund presenterat Miljöpartiets valmanifest. Vi går till val på att stärka klimatet, stärka välfärden och öka jämlikheten. Det är så vi bygger ett nytt grönt folkhem.

– Vi är ensamma inom svensk politik att ha ambitionen att möta klimatkrisen. Vi kan inte dra någon annan slutsats än att med en blåbrun regering kommer klimatpolitiken inte bara avstanna, den kommer backa. Mer än någonsin behövs ett starkt grönt parti i svensk politik, säger Märta Stenevi under pressträffen.

En rättvis klimatomställning

Hela landet kommer behöva göra stora investeringar för att klara en snabb och rättvis klimatomställning. Vi behöver göra det gemensamt, för det är vår gemensamma framtid det handlar om. Miljöpartiet vill satsa 100 miljarder om året det kommande decenniet på den gröna omställningen. Med kraftiga, långsiktiga investeringar och med robusta politiska reformer går det att ställa om ordnat, snabbt och rättvist.

– Vi vet att det är bråttom och vi har inte tid att vänta. I vårt valmanifest presenterar vi förslag som minskar utsläppen, så att Sverige kan ta sitt ansvar, i en rättvis klimatomställning, säger Per Bolund.

Bland annat vill vi att nyproducerade bilar som säljs i Sverige är helt fossilfria från 2025. Vi vill storsatsa på att bygga ut laddinfrastrukturen så att alla kan ladda sin elbil oavsett var du bor. Vi vill också fasa ut fossila subventioner, och ta fram en svensk utsläppsbudget som gör att vi når klimatmålen.

Billig, snabb och klimatsmart energi

Svenska hushåll och företag ska ha EU:s lägsta elräkningar. Vi står beredda att bidra till akuta nödstöd för de hushåll som lever med lägst marginaler. Och samtidigt hjälpa hushållen och företagen att sänka sin energiförbrukning och ge dem permanent låga priser. Det gör att Sverige minskar utsläppen och också hjälper EU att bli oberoende från Putins gas. Bland annat vill vi bygga ut vindkraften till havs, införa ett kraftfullt stöd för energieffektivisering, och storsatsa på solceller, solvärme, bygga ut elnäten och satsa på ett smart energisystem.

Rädda haven och skydda skogen

Vi behöver ta krafttag för att rädda havet. Det är ekosystemen i haven som måste sätta gränserna för hur mycket fisk som får fångas. Därför vill vi införa en ekosystembaserad havsförvaltning och gå över till skonsamma fiskemetoder.

Klimatkrisen och artkrisen hör ihop! Vi vill skydda naturen och skapa förutsättningar för ett modernt, hållbart skogsbruk. Bland annat vill vi skydda 30 procent av Sveriges natur, fjällskogar och skyddsvärda skogar i hela landet och återställa våtmarker. Vi vill också att skogsbruket drivs av mer hyggesfria metoder.

Lätt att resa klimatsmart

Det ska vara lätt att resa klimatsmart. Oavsett om du bor i storstan eller på landsbygden – ska du alltid kunna resa på semester, till nära och kära eller till jobbet på ett klimatvänligt sätt. Vi vill att tåget ska vara billigare än flyget, nattågen ska stärkas och säkras i hela Sverige, och kollektivtrafiken ska göras billigare och byggas ut.

En jämlik skola och vård

Vinstuttagen hör inte hemma i svensk skola. Barn ska inte vara produkter på en marknad. Istället ska varje barn få möjlighet att lära sig, utvecklas och växa. Vi vill se en jämlik skola och förskola för alla barn och kräver ett stopp för vinstuttagen i skolan.

Vi vill ge vården de resurser som krävs. Våra skattekronor ska gå till högre löner och fler kollegor i vården. Vi vill förbättra förlossningsvård, satsa på barnmorskorna och göra så att tandvården jämställs med övrig hälso- och sjukvård och ingår i samma högkostnadsskydd.

Stoppa våldet

Det är dags att bryta våldspiralen och göra krafttag mot den organiserade brottsligheten. Det dödliga våldet måste få ett slut. Vi vill se fler poliser, men också fler lärare, fler socialsekreterare och fler fritidsgårdar. Vi behöver arbeta både förebyggande och i det akuta skedet.

Vi ska stoppa mäns våld mot kvinnor. Män som utgör ett aktivt hot mot kvinnor ska inte få röra sig fritt medan kvinnor hålls inlåsta i sina hem. Det är förövarnas liv som ska begränsas, inte kvinnorna som utsätts för våld. Bland annat vill vi skapa en dörr ut för våldsutsatta i hela landet, så att ansvaret för skydd, boende och vård samordnas direkt efter uppbrottet.

En ny riktning för Sverige

Vi går till val med en ny riktning för Sverige. Ett Sverige som tar stora gröna kliv in i framtiden, med nya moderna gröna jobb på en växande landsbygd, med rena levande hav och välmående skogar, men också med människor som mår bra.

– Vi kan inte få till en omställning i ett land där klyftorna växer, där orättvisa system ger vissa barn helt andra chanser än andra och där föräldrar lägger all sin energi på att oroa sig över det som borde vara självklart – att deras barn är trygga, att det finns mat i kylen och tillräckligt på kontot för att betala busskortet, säger Märta Stenevi. Per Bolund håller med och konstaterar,

– Vi hoppas få förtroendet av väljarna att fortsätta vara den gröna blåslampan på alla andra partier. Vi vill stärka klimatet, stärka välfärden och öka jämlikheten.

Vi går till val på 19 gröna punkter. Vi vill se

1.  En rättvis och snabb klimatomställning

2.  Billig, säker och ren el

3.  Ett starkare skydd av naturen och alla arter

4.  Ett enkelt sätt att resa klimatsmart

5.  Nya lösningar för att konsumera mer hållbart

6.  En bättre djurvälfärd och starkare djurskydd

7.  En tryggare försörjning för alla

8.  Fler klimatsmarta bostäder

9.  En bra vård på lika villkor

10.  En jämlik skola

11.  Ett starkt och fritt kulturliv

12.  En skyddad och tryggad demokrati

13.  Ett stopp för mäns våld mot kvinnor

14. Ett mer jämställt samhälle hela livet ut

15.  Ett samhälle fritt från rasism

16.  Ett stopp för den organiserade brottsligheten

17.  En ökad beredskap för krig, kriser och naturkatastrofer

18.  Ett Sverige som står upp för fred och säkerhet

19.  En stärkt asylrätt och hjälp till flyktingar

Läs mer här.

Ladda ner valmanifest 2022

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter