Vårbudgeten – ett stort hyckleri

Regeringen presenterar sin budget i ett mycket tufft ekonomiskt läge, det värsta på flera decennier. Rekordhög inflation och lågkonjunktur urholkar reallönerna och gör utsatta grupper ännu mer utsatta. Men trots den ekonomiska situationen och klimatkrisen, sänker regeringen skatten för rika och ökar utsläppen. De skeva prioriteringarna är en missad chans att stärka välfärden och bekämpa klimatförändringarna. Det är ett svek hela samhället. Klimatet, hushållen och välfärden. Regeringen har varken idéerna, politiken eller – visar det sig nu – satsningarna.

– I en ekonomiskt tuff tid när människor inte har råd med mat och hyra väljer regeringen att prioritera nedskärningar i välfärden. Det är ett hån mot varje mamma som kämpar med att sätta mat på bordet och varje barn som behöver hjälp för att klara skolan. Återigen sviker man dem som lever i den allra värsta ekonomiska utsattheten, säger Märta Stenevi, språkrör, MP.

Nedskärningar i välfärden

Det är i budgettider som regeringar genom sina prioriteringar visar vilket samhälle de vill ha. Tidöpartiernas obefintliga satsningar på välfärden visar att de struntar blankt i alla som kämpar med små marginaler och som inte kan behålla sina barn i en fritidsaktivitet. Medan köerna till matutdelningsställen växer, barnfattigdomen ökar och människor oroar sig för hur de ska få pengarna att räcka till de mest basala förnödenheterna, är regeringen sin högerpolitik trogen genom att sänka skatten för de redan välbärgade och skära ner i välfärdens kärna. Visst, regeringen går fram med att förlänga och höja det tillfälliga bostadstillägget för barnfamiljer, men det är egentligen budgetens enda lindring för de som kämpar med knappa marginaler.

– Regeringen prioriterade i höstas skattesänkningar till höginkomsttagare, bilägare och stöd till villaägare. Vi vill istället se sänkt matmoms på basvaror, höjt barnbidrag, billigare kollektivtrafik och framför allt en bibehållen välfärd, fortsätter Märta Stenevi, MP.

Tuffa besparingar i kommuner och regioner

Regeringens felprioritering i budgeten i höstas innebär att många kommuner och regioner tvingas till väldigt tuffa besparingar. Sveriges kommuner och regioner fruktar ett budgetunderskott på 24 miljarder nästa år. Svaret från finansminister Elisabeth Svantesson, M, är att hon ska följa utvecklingen noga.

– Det vi befarade redan i höstas händer nu – kommun efter kommun och region efter region larmar om att de kommer tvingas till nedskärningar i verksamheterna. Mycket konkret innebär det färre lärare i skolorna. Mindre pengar till socialtjänsten. Färre kollegor i vården, för den personal som slet så hårt under pandemin, fortsätter Märta Stenevi, språkrör, MP.

Klassisk högerretorik om arbetslinjen

För att tackla lågkonjunkturen säger regeringen med klassisk högerretorik att det är viktigt att “återupprätta arbetslinjen” genom förbättrade drivkrafter för arbete. Medan hushållen kämpar vill regeringen ta de första stegen i en stor bidragsreform och införa ett aktivitetskrav på heltid för den som lever på försörjningsstöd, “så att ingen lämnas i passivitet”. Den här budgeten är ytterligare en påminnelse om att högerpartierna inte tror på rättvis fördelningspolitik utan fokuserar på hårdare tag mot redan utsatta grupper.

Walk over i klimatpolitiken

Inget hopp finns heller vad gäller miljö- och klimatpolitiken i den här budgeten. I en tid när FN:s samlade forskarkår larmar om vikten av att sänka utsläppen snabbt för att tackla klimatkrisen, driver regeringen en politik som ökar utsläppen. Istället för att visa ledarskap och presentera skarpa åtgärder här och nu för att bromsa klimatkrisen, lämnar regeringen  walk over i vårändringsbudgeten. Oavsett alla löften som regeringen utfärdat på olika miljö-och klimatkonferenser genomför man nedskärningar, exempelvis slänger man Havsmiljöpropositionen i papperskorgen och slopar det gröna kompetenslyftet, samtidigt som de gröna industrierna skriker efter kompetens. Regeringen skär även ner på klimatanpassning och satsar ingenting på skydd av värdefull natur.

– Regeringens vårbudget är ytterligare en sumpad chans. Man stoppar huvudet i sanden, blundar och håller för öronen när det gäller klimatkrisen. Det är ett svek. Tidöpartierna lämnar Sverige utan skydd i flera olika kriser. Utan satsningar från regeringen kommer skolan och sjukvården runt om i Sverige tvingas skära ner. Utan omläggning av miljöpolitiken ökar utsläppen och artdöden, säger Per Bolund, språkrör, MP.

 

Se Miljöpartiets presskonferens här, från 03:06:45.

Relaterade nyheter

Tidöavtalet i EU är en mardröm för klimatet

MP kallar klimatministern till utskottet

MP begär särskild debatt efter klimatdom

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter