Vi återinför stödet till kulturskolan

Den kommunala kulturskolan är viktig för att barn ska få möjlighet att spela teater, lära sig ett instrument eller på annat sätt utforska sin kreativitet. Nu återinför regeringen det statliga stödet till kulturskolan så att fler barn och unga kan få ta del av kulturskolans verksamhet.

Regeringen investerar 100 miljoner kronor årligen till stöd för kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet. Det är samma nivå som stödet hade innan M/KD i sin budget för 2019 tog bort stödet.

Fler ska kunna hitta till kulturskolan

Stödet ska göra det möjligt för kommunerna att låta kulturskolan erbjuda ett större utbud och också nå grupper som har svårt att ta del av kulturskolans verksamhet.

– Kulturskolan ger barn och unga möjlighet att lära sig ett instrument, spela teater eller på annat sätt utforska sin kreativitet. Det är en verksamhet vi ska vara stolta över att vi har i Sverige och ingenting vi ska slarva bort, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP).

Kulturskolan viktig för barnen – och samhället

Den kommunala kulturskolan når många barn och unga i hela landet och bidrar till kulturell och social utveckling. Kulturskolan har stor betydelse inte bara för enskilda barn och unga, utan också för bildningen i samhället.

– Jag har sett hur stor skillnad de här pengarna gör för många barn runt om i landet. Därför är jag glad att kunna ge beskedet att statens stöd på 100 miljoner om året återinförs, säger Amanda Lind.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: