Regeringen utreder skatt på engångsprodukter

Det är bättre för miljön om vi använder färre engångsprodukter. För att uppmuntra både producenter och konsumenter att ta större ansvar för miljön utreder regeringen nu en skatt på engångsprodukter. Vi inför också skatt på plastpåsar och avfallsförbränning.

Engångsprodukter är ett slöseri med resurser och skräpar ner i naturen. Nu ska regeringen utreda en skatt på engångsartiklar för att vända utvecklingen.

Det här är en del av de höjda miljöskatterna som ska växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.

Mindre plast i naturen

Om användningen av engångsprodukter i plast minskar kommer mindre plast att hamna i naturen. Skatten kan också göra att klimatutsläppen från produktionen och hanteringen av avfallet minskar. Utredningen ska vara klar i augusti 2020.

– Avfallsmängderna i Sverige ökar och en stor del av den ökningen beror på användningen av engångsmaterial. En skatt på engångsartiklar kan bidra till att göra vår konsumtion mer hållbar, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.

Regeringen utreder också förbud

Regeringen utreder också ett förbud mot flera engångsartiklar i plast. Skatten på engångsprodukter ska som utgångspunkt bara kunna tas ut på de produkter som fortfarande får användas när det väl är bestämt vilka plastprodukter som ska förbjudas.

Att mängden engångsprodukter ökar är ett exempel på ohållbar konsumtion. Ska det problemet lösas på riktigt räcker det inte att bara byta ut material. Därför kan det också bli aktuellt att beskatta engångsartiklar av andra material än plast.

Egen skatt på plastpåsar

Plastpåsar kommer inte att omfattas av den här utredningen eftersom en skatt på bärkassar kommer att införas redan 1 maj 2020.

Bättre avfallshantering

En skatt på förbränning av avfall ska bidra till en mer effektiv avfallshantering med minskade utsläpp. En sådan införs redan under 2020 för att vi ska kunna uppfylla målen att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland.

– Nu lägger vi ytterligare en pusselbit i den gröna skatteväxlingen. I detta fall både för att få en bättre avfallshantering och bidra till att nå våra klimatmål, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: