Vi kan inte ha ett betygssystem som slår ut 15-åringar

Miljöpartiet vill utreda betygssystemet och avskaffa betyget F. Den skarpa gränsen med underkänt gör att var sjunde elev lämnar grundskolan utan tillräckliga betyg för att kunna läsa vidare på gymnasiet. Systemet slår ut unga, hindrar dem från att få jobb och etablera sig i samhället. Det är oacceptabelt.

– Den skarpa F-gränsen resulterar i att var sjunde ungdom inte kan gå på gymnasiet, vilket är nödvändigt för att få jobb idag. Dagens betygssystem innebär att vi i praktiken har en skola som slår ut barn redan i tidig ålder. Så kan vi såklart inte ha det. I skolan måste det finnas en väg vidare för varje barn, säger språkrör Märta Stenevi.

Slopa betyget underkänt

Miljöpartiets partistyrelse kommer att föreslå för kongressen att dagens betygssystem ändras, så att även elever som får underkänt kan ges en väg vidare till en gymnasieutbildning, och därmed kan få en ärlig chans på arbetsmarknaden. Problemet med dagens system är att ungdomar i en oerhört formativ ålder får höra att de misslyckades och därför är underkända. Resultatet blir att vi tappar dem ur skolan och i en tid med ökad gängkriminalitet är ett sådant upplägg mycket skadligt för såväl individ som samhället i stort.

Idag beskrivs varning för underkänt som ett sätt för att skolan ska ge det stöd eleven har rätt till, men när resultatet blir att var sjunde lämnar nian utan gymnasiebehörighet är det tydligt att systemet inte fungerar. Förra året lämnade så många som 18 000 elever, eller omkring 15 procent, nian utan gymnasiebehörighet.

Tillför mer resurser till skolan

Parallellt med en sådan förändring av betygssystemet vill Miljöpartiet att skolan får mer resurser för att klara av att ge alla elever det stöd som de behöver och har rätt till. Idag underfinansierar istället regeringen välfärden, men att låta skolan bli en krockkudde i den ekonomiska krisen är ansvarslöst och kortsiktigt.

MP vill också ha betyg senare i skolan än i dag. Nu gäller betyg från årskurs 6 men partiet vill se betyg från årskurs 7.

– Återkoppling till elever är viktigt och sker redan från förskoleklass, men betygen orsakar också en väldig stress för barnen, säger Märta Stenevi till TT.

Miljöpartiets förslag i korthet

Miljöpartiets förslag till nytt utbildningspolitiskt program:

Betygssystemet behöver utredas i syfte att ta bort den skarpa godkändgränsen, utreda möjligheterna med Fx-betyget (som innebär att även F ger meritpoäng) och utvärdera effekterna av att ha betyget underkänd.

Utredningen ska ge exempel på hur ett betygssystem utan underkända betyg kan fungera när det gäller antagning till gymnasiet och högskolan.

Utredningen behöver också ge förslag kring den ökande rättsosäkerheten när det gäller betyg, som används i marknadsföringssyfte och där lärare utsätts för påtryckningar för att sätta högre betyg än vad de bedömer är korrekt.

Läs intervju med Märta Stenevi här. 

Relaterade nyheter

KU-anmäler Kristersson över tjänstemännens löner

Daniel Helldéns språkrörstal på kongressen

Märta Stenevis språkrörstal på kongressen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter