Vi ökar stödet för att bekämpa våld mot kvinnor och barn

Sverige ökar stödet till det globala arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld mot barn och för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Magnus Liljegren/Regeringskansliet
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP), och Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Totalt rör det sig om 122 miljoner kronor som ska gå till FN:s jämställdhetsorgan UN Women och FN:s befolkningsfond UNFPA.

Vi kan inte acceptera att utvecklingen går bakåt

– Ojämställdhet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökar i världen som en konsekvens av covid-19. Utöver detta hotas de mänskliga rättigheterna. Vi kan inte acceptera att utvecklingen går bakåt, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete (MP).

Våld mot barn är oacceptabelt

Sedan tidigare har regeringen också beslutat om medel till:

  • Globala partnerskapet mot våld mot barn,
  • Sveriges långsiktiga arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter söder om Sahara.

– Våld mot barn är oacceptabelt, var än i världen det inträffar. Partnerskapet ger stöd till projekt som ska bekämpa våld mot barn, främst i låg- och medelinkomstländer, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP).

Satsningar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i Sverige

Miljöpartiet i regering jobbar också med att bekämpa mäns våld mot kvinnor i Sverige.

  • Vi stärker polisen (nyligen har 350 utredare rekryterats för att arbeta med sexualbrott och brott i nära relation).
  • Vi ser över straffen för grov kvinnofridskränkning.
  • Vi stöttar kvinnojourerna som gör ovärderliga insatser för den som blir utsatt.
  • Vi förbättrar kommunernas möjlighet att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor.
  • Vi stöttar det våldsförebyggande arbetet i skolor.
  • Vi utvecklar sex- och samlevnadsundervisningen, som blir en obligatorisk del av lärarutbildningen.
  • Vi stärker arbetet för att få våldsutövare att sluta. Mäns våld är mäns ansvar.
  • Vi inrättar ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: