Vi ska vinna debatten genom tusen positiva exempel

Lyssna

Miljöpartiets dialogkonferens om migrations- och etableringspolitik.

Diskussion: Hur kan Sverige bäst hjälpa människor på flykt?

Miljöpartiet har samlat fyrahundra lokala politiker från hela landet till en dialogkonferens i Malmö, Västerås och Härnösand. Mötet handlade om hur Sverige kan ta emot många människor på ett bra sätt. Det var tydligt att kommunerna gärna vill ta ett större ansvar för etableringsprocessen och arbeta mer tillsammans med migrationsverket och arbetsförmedlingen. Men det behövs bra ekonomiska villkor från staten, så att alla kommuner tar sitt ansvar investerar i etablering av nyanlända.

Det fanns en tydlig känsla av framåtanda och en stark vilja att hitta lösningar tillsammans i partiet. Många samtal rörde boende, skola och jobb. Deltagarna diskuterade med perspektiv om jämställdhet, nyföretagande, gymnasiebehörighet och att göra det så enkelt som möjligt att komma in i samhället.

Det fanns också en stor lust att prata och dela med sig av positiva exempel i kommuner, landsting och regioner där man lyckas lösa utmaningar på kreativa sätt. Det är många människor i Sverige som efter det senaste halvåret kan vittna om att i rollen som kontaktperson till nyanländ, att hyra ut ett rum eller hjälpa till med läxläsning ligger inte bara en känsla av att vara till hjälp – utan också att växa som människa. Att det är bra för Sverige att människor söker sig hit.

Nu fortsätter arbetet. Redan om tre veckor samlas Miljöpartiets förtroenderåd för att fortsätta behandlingen av förslagen. Då kommer Miljöpartiet att avgöra hur vi i partiets styrande dokument formulerar vårt politiska projekt på det här området. Dialogkonferensen var tydligt med att det är självklart att etableringsfrågorna ska vara en viktig prioritering för partiet – inte bara som politiskt projekt utan också som en av våra viktigaste uppgifter i samhällsdebatten. Att visa genom handling och ord vilka möjligheter ett stort mottagande innebär. Mötet var också tydligt med att de vill att partiet blir synligare i debatten om att investeringar i nyanlända leder till vinster för samhället. Vi ska vinna debatten genom tusen positiva exempel.

Vi kommer också att titta vidare på ett antal förslag från konferensen och utreda politiskt, med sikte på kommun- och landstingsdagarna i höst. Det finns en arbetsgrupp tillsatt som Maria Ferm leder. Dessutom kommer vi att diskutera vilka etableringsfrågor som Miljöpartiet ska prioritera i regeringen och riksdagen. Där ser man fram emot att tillsammans med Socialdemokraterna kunna genomföra många av de förslag som behövs för att Sverige ska kunna växa på ett bra sätt.

Nu bygger vi ut Sverige!

Anders Wallner, partisekreterare Miljöpartiet de gröna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: