Mindre risk för korruption i biståndet

I nästa års budget får biståndsmyndigheten SIDA mer pengar. Pengarna ska bland annat användas till arbetet mot korruption.

Korruption är ett av de största hindren mot utveckling i världen. I många av de länder som biståndet går till är risken att pengarna hamnar i orätta händer. SIDA får nu mer pengar för att ha bättre möjligheter att utreda korruption så att biståndspengarna kan gå till de som faktiskt behöver dem.

Enprocentsmålet för biståndet är kvar

I Januariavtalet är partierna överens om att biståndets enprocentsmål ska vara kvar. Det innebär att en procent av Sveriges BNI (bruttonationalinkomsten) kommer att fortsätta att gå till biståndet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: