Vi vill öka tryggheten i sjukförsäkringen

Idag presenterar regeringen den mest omfattande satsningen på mycket länge för att öka tryggheten i sjukförsäkringen. Den som blir sjuk och inte kan arbeta ska kunna lita på att de får tid till rehabilitering, för att kunna komma tillbaka till arbetet.


– Med de här förslagen tar vi ytterligare flera stora kliv för att reparera sjukförsäkringen och öka tryggheten när du blir sjuk och inte kan arbeta, säger Miljöpartiets talesperson för socialförsäkringar Mats Berglund.

I höstbudgeten för 2022 föreslår regeringen flera åtgärder för att förstärka sjukförsäkringen. Förslagen ska ge bättre förutsättningar för rehabilitering och återgång i arbete, ökad trygghet för äldre och för tillfälligt anställda och timanställda, samt även underlätta för deltidssjukskrivna.

Mer ekonomisk trygghet till den som är sjuk

För att förstärka försäkringsskyddet föreslår regeringen att inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från och med den 1 januari 2022. Totalt kommer över 240 000 människor få en höjd dagersättning. Sjukpenningen kommer i genomsnitt att öka med ca 9 200 kronor per år, vilket också innebär att maximal sjukpenning ökar från dagens drygt 24 000 kr/månad till drygt 31 000 kr/månad.

Sjukpenning även efter dag 365

Regeringen vill öka möjligheterna för personer som behöver en längre tids vård, behandling och rehabilitering att återgå till sitt ordinarie arbete. Regeringen föreslår att en person ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan, om det är tydligt att personen kan återgå till jobbet innan 550 dagar i sjukskrivningen.

Denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

Bättre förutsättningar för deltidssjukskrivna

Regeringen vill skapa bättre möjligheter för människor att komma tillbaka till arbetet efter sjukdom. Ett mer flexibelt regelverk föreslås för att underlätta för den som blivit sjuk att komma tillbaka till arbetet stegvis genom deltidssjukskrivning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

Mer trygghet för den som behovsarbetar

Regeringen vill öka tryggheten för de som behovsarbetar och blir sjuka. Det innefattar tex många timvikarier och de som jobbar i den så kallade gig-ekonomin, det vill säga att fasta anställningar ersätts med tillfälliga jobb. De ska i högre utsträckning få sin arbetsförmågan prövad mot det arbete de kallas in att utföra, och inte mot normalt förekommande arbete.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

Förändrad prövning från 62 år

Regeringen föreslår att äldre människor som blir sjuka och snart går i pension ska slippa bedömas mot normalt förekommande arbete. De ska istället få arbetsförmågan prövad i förhållande till det arbete de har hos sin arbetsgivare. Det gäller personer som har en anställning och som uppnått den ålder då inkomstpension tidigast kan lämnas. Idag är den åldern 62 år.

Läs mer

Läs mer på regeringen.se

Relaterade nyheter

Stärkt ekonomi för personer med sjukersättning

Ett samhälle för alla människor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter