Byt ut EU

Lyssna

Insändare publicerad i Barometern och Östran onsdag den 11 juni.

Insändaren av Jonas Löhnn från dagens Östran 140611

EU-valet ritade om den politiska kartan. Genom fokus på sakfrågor vann våra gröna parlamentariker medborgarnas förtroende. Miljöpartiet fördubblade sina platser i parlamentet och blev Sveriges näst största parti, både i Kalmar och i riket. Blockpolitiken bytte poler, socialdemokrater och moderater har satt sig i samma båt. Systemkritiska förnyare i medvind står mot gamla krympande betongpartier – det är grönt mot grått.

I valrörelsen försökte nästan alla framstå som EU-kritiska. Det upprepades åsikter om detaljreglering och EMU, omförhandling av avtal, svenska löner, tiggeri, medlemskap i NATO och annat sådant som egentligen vår egen riksdag har ansvar att besluta om. Budskapen var uppenbart vilseledande. Bara moderaterna höll fast vid sin okritiska hållning, vilket också gav rättvisande kräftgång som resultat. En majoritet i Sverige har insett att EU behöver ersättas med andra samarbeten. För en hållbar framtid måste vi se oss mer som världsmedborgare än som européer.

Överstatliga beslut och samarbeten över nationsgränser behövs i frågor som verkligen är gränsöverskridande, som klimat, fred och antirasism. Men EU har blivit en fästning mot omvärlden. Unionen känns allt mindre som en garant för demokrati och jämlikhet. En grön våg på hemmaplan möter en brun våg i övriga Europa. Här, liksom i resten av EU, är det där valdeltagandet är lägst som odemokratiska värderingar och främlingsrädsla får fäste. Vill man göra något åt saken är det i höstens val man ska säga ifrån. Det är nämligen i riksdagen som vi beslutar vilka samarbeten och avtal som ska ingås med andra länder. Det är där vi visar att världen är större än både Sverige och Europa.

Sverige betalar 38 miljarder kronor om året till EU. Vi hämtar tillbaka mindre än en tredjedel. Den största posten i EU:s budget är jordbruksstöd, men de omfattande bidragen leder till en snedvriden konkurrens som ökar långväga transporter på bekostnad av nära produktion. Stora summor går till att hålla vinproducenter och tobaksodlare under armarna. Bara att administrera EU kostar årligen 80 miljarder. Få sörjer att vi 2003 sa nej till den tvångströja som en valutaunion innebär. Vi kan utveckla bättre gränsöverskridande samarbeten än kolossen EU.

Nuvarande union kan bytas ut genom konkreta förslag till annan överstatlig samverkan, som begränsar sig till det som är internationellt angeläget och inte stryper möjligheten till självständig ekonomisk politik. Då kan vi undvika begränsande momsregler som försvårar rimliga priser på ekologisk närproduktion. Vi kan införa klimatavgifter som leder till långsiktig hållbarhet och skatteväxling som finansierar framtidens välfärd mer med beskattning av konsumtion, naturresursförbrukning och miljöpåverkan än med beskattning av arbete. Istället för det köptvång som kallas frihandel kan vi satsa på global solidaritet och ökad självförsörjning.

Den omställning som är nödvändig kräver suveräna beslut och äkta öppenhet som inte stänger dörren för människor utanför gemenskapen. Den som vill verka för detta har möjligheten den 14 september.

Jonas Löhnn, riksdagskandidat (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: