”Samhällsomställning krävs för att nå miljömålen”

”Samhällsomställning krävs för att nå miljömålen”

MP Kalmar skriver en debattartikel om missade miljömål och vikten av att politiker prioriterar miljö och klimat mer.

Länk:
https://www.barometern.se/debatt/samhallsomstallning-kravs-for-att-na-miljomalen-24837fd8/?fbclid=IwAR0jJco_aDxFDRSkS1Chba_W71GQAureyUcZLBQRyoCDdqiTj8c0H2LtoK4/

Relaterade nyheter

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Värmland, 6 maj 2022

Fem argument mot svenskt NATO-medlemskap

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter